​​​​​​

Køers råmælk kan måske forbedre tidlig fødte børns afføringsmønster

​At berige modermælk med råmælk fra køer kan måske vise sig at være en kilde til at undgå forstoppelse hos tidligt fødte børn

​Klinisk sygeplejespecialist på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Susanne Søndergaard Kappel, har i sin nyligt afsluttede ph.d.-afhandling ’Feeding Intolerance and Bowel Habits in Preterm Neonates’ undersøgt, om det at udvinde og tilsætte råmælk fra køer (ko-kolostrum) til den modermælk, man giver til tidligt fødte børn, kan forbedre deres afføringsmønstre.

Undersøgelsen, der omfattede 242 tidligt fødte børn indlagt på en af landets otte neonatalafdelinger, viste, at ko-kolostrum havde en positiv indvirken på barnets afføringsmønstre. 

Effekt på mave-tar​m-kanalen

At ko-kolostrum kan bruges til at berige modermælk til tidligt fødte børn, og at børnene kan tåle det, kommer ikke som en overraskelse for Susanne Søndergaard Kappel og hendes kolleger, men den positive effekt på mave-tarm-kanalen var mere markant, end ventet. 

- I de indledende undersøgelser, hvor vi brugte tidligt fødte grise som model for tidligt fødte børn, har vi set, at ko-kolostrum som berigelsesprodukt forbedrede grisens vækst og styrkede modstandsdygtigheden mod infektioner og modningen af tarmen. Derfor var vores forhåbning, at ko-kolostrum også ville have en positiv effekt på tidligt fødte børns mave-tarm-kanal sammenlignet med det konventionelle produkt, vi anvender på neonatalafdelingerne i dag, og det viste sig at holde stik, forklarer Susanne Søndergaard Kappel.

 ​Foto :Susanne Sønde​rgaard Kappel holder en lille dosis modermælk frem, hvor der er tilsat ko-kolstrum (copyright Rigshospitalet)

​​​Forskningen har ført til en start på en praksisændring på landsplan

Et andet vigtigt fund i Susanne Søndergaard Kappels ph.d. har været medvirkende til, at man har ændret praksis for aspiration på sonder i hele landet – dvs. det at trække lidt væske op i en sprøjte for at se konsistensen, mængde og farve, inden man giver ernæringen på sonden. 

I et af delprojekterne i ph.d.-en undersøgte Susanne Søndergaard Kappel sammen med andre forskere i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, hvordan rutinemæssige aspirater på sonderne anvendes i klinisk praksis, og om aspiraterne kan bruges til at forudsige, tarmsygdommen NEC (Nekrotiserende enterocolitis) i tidligt fødte grise. 

Forskningen viste, at rutinemæssig aspiration på sonderne før hvert måltid, formentlig ikke kan anvendes til at forudsige udikling af NEC. Tværtimod kan aspirationen resultere i en uhensigtsmæssig reduktion i den enterale ernæring, med mulig negativ betydning for barnets vækst.  

Ph.d.-studiet har derfor medvirket til en ændring af eksisterende praksis. Hidtil har 94 % af sygeplejerskerne og lægerne således anvendt rutinemæssig aspiration før hvert måltid som en standardprocedure, men med den nye viden er det mere hensigtsmæssigt at lade være. Det har ført til, at Susanne har besøgt flere hospitalsafdelinger i hele landet, som nu også starter en implementeringsproces, hvor der ikke aspireres rutinemæssigt på sonderne.

Forskningsansvarlig overlæge i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Lise Aunsholt, glæder sig til at arbejde videre med resultaterne i samarbejde med andre kolleger og roser ph.d.-projektet:

- Susanne Søndergaard Kappels ph.d. er ganske unik, da den tværfagligt forbinder videnskab skabt på baggrund af eksperimentelle og kliniske studier. Det er en helt særlig sygeplejerskefaglig ph.d., der inkluderer både en spørgeskemaundersøgelse, et dyreforsøg og et stort randomiseret klinisk forsøg, hvor den røde tråd er koblingen mellem klinisk praksis samt behandling og observation af tidligt fødte børn. At kunne afdække forskellene mellem faggruppers opfattelser af daglig praksis betyder, at implementeringsprocessen kan optimeres, udtaler Lise Aunsholt. 

En del af et større studie

Ph.d.-projektet er en del af et større projekt med flere ph.d.-studerende og resultater, der alle omhandler effekten af ko-kolostrum som berigelsesprodukt.

Samarbejdet mellem kliniske og  forskere har bidraget til et bredt tværfagligt samarbejde, forklarer Lise Aunsholt, der fungerer som forskningsansvarlig for det samlede projekt om undersøgelser af effekten af ko-kolostrum som berigelsesprodukt i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn i et tæt samarbejde med Københavns Universitet. ​
Redaktør