Forsigtige fremskridt på operationsområdet

Færre patienter står på venteliste til operation efter en stor ekstra indsats, selv om nogle operationslejer er lukket på grund af mangel på personale. Langt de ​​fleste af de patienter, som venter på en operationstid på Rigshospitalet, kommer til inden udgangen af året. Det er status efter en lang indsats for at nedbringe de ventelister, som opstod i kølvandet på COVID-nedlukningerne og sygeplejerskestrejken.

- I starten af året så vi, at ventelisterne voksede, men nu bliver de kortere. Rigtig mange medarbejdere har givet den en ekstra skalle, operationsprogrammerne har været fyldt helt op, og på nogle områder har vi sendt patienterne videre til privathospitaler og klinikker, fortæller hospitalsdirektør Per Christiansen.  

- De enkelte afdelinger kan være stolte af, hvor mange operationer det er lykkedes at gennemføre. Det går bedre nu end i foråret. Det er jeg rigtig glad for, for på en række områder er vi det eneste tilbud i Danmark til vores patienter, siger Per Christiansen.

Operationsvækst skal udfordres

Presset på operationsområdet er langt fra overstået, til trods for de aktuelle fremskridt.
- Selv om vi ikke er så hårdt ramt som flere andre hospitaler, har vi stadig ikke lige så mange åbne lejer som før COVID. Vi mangler anæstesisygeplejersker, og sygeplejersker i det hele taget, fastslår Per Christiansen.
For øjeblikket er cirka 25 ud af 417 lejer lukkede.

Samlet set har der været en stor vækst i antallet af operationer i Danmark de seneste år fra 760.853 i 2002 til 1.189.425 i 2019, inden tallet gik lidt ned i coronaårene 2020 og 2021. Samtidig er der udsigt til en stadigt ældre befolkning.

- Hvis vi behandler alle på samme måde som i dag, skal endnu flere opereres. Vi skal se på, om det er den vej vi skal gå? Eller skal vi i stedet udvikle vores forløb, sætte ind tidligere, levere mere skånsomme løsninger og tale med hver enkelt patient om, hvad der er den rigtige behandling for netop den patient, så deres forventninger står mål med det, vi kan tilbyde? siger Per Christiansen. ​

Klar til fremtiden

På Rigshospitalet er en tværgående strategisk indsats allerede i gang med at arbejde med nye tilgange, der skal være med til at styrke operationsområdet.

- Vi undersøger, om opgaver kan fordeles anderledes mellem faggrupper, især fordi vi mangler sygeplejersker. Vi ser også på, om der er mulighed for at omlægge flere operationer fra fuld bedøvelse til lokal bedøvelse, som er hurtigere og mere skånsom for patienten. På Rigshospitalet har vi mange akutte operationer, og det betyder, at de planlagte operationer er mere udsatte for at blive aflyst. Vi skal se på, om det er muligt at samle planlagte forløb et andet sted end den akutte kirurgi. Det er langsigtede løsninger, som jeg forventer man begynder at arbejde med i løbet af det næste år, siger Per Christiansen. 

Redaktør