​​​​​​​​​​​​

Hvad ved 3. g’ere om fertilitet og hvordan taler de om det at få børn?

To timers seksualundervisning med fokus på unges viden og sprog om fertilitet, gav ny viden og satte tanker i gang hos både unge og fertilitetsforskere. 

Hvis vi vil vide mere om, hvad de unge ved om deres egen og deres partners fertilitet og det at få børn, må vi spørge dem direkte. Det var var udgangspunktet for en temadag for 3. g’ere på Rigshospitalet i september, hvor mere 250 gymnasieelever fra københavnske gymnasier kom forbi til en to timers temadag om ’fertility awareness’, tilrettelagt af Afdeling for Fertilitet i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og det Dansk-Svenske ReproUnion samarbejde. 

​Baggrunden for tiltaget var, at man i Afdeling for Fertilitet er nysgerrige på at finde ud af, hvad de unge ved om det at få børn og egen og partnerens biologi, og hvordan man bedst kan tale med de unge om det at få børn. 

Afdelingschef i Afdeling for Fertilitet Søren Ziebe forklarer

- Vi har masser af sprog for det ’ikke at få børn’ eller være barnløs, men vi har ikke sprog for det dejlige ved at få børn, og det med at huske at få dem, inden det er for sent. Derfor ville vi gerne komme lidt tættere på de unge, det rent faktisk handler om, for at finde ud af, hvad de ved om sig selv om en evt. kommende partner, og hvordan vi skaber et sprog for at tale herom uden at pege fingre, være fordømmende eller stereotype. 

Dagen bød på både oplæg omkring mandens biologi og kvindens biologi i relation til det at blive gravid og få børn, om behovet for viden om både egen og partners biologi for at kunne træffe gode valg for sig selv og om samfundsmæssige konsekvenser af det faldende fødselstal. Desuden blev dagen krydret med en række quizzer og spørgsmål, som gymnasieeleverne skulle svare på både før undervisningen og til slut, så afdelingen fik indblik i, hvad de unge vidste på forhånd, og hvad de fik ud af undervisningen på så kort tid. Sundhedsministeriet deltog med tre embedsmænd. ​

Nogle af de spørgsmål, som gymnasieeleverne bl.a. skulle tage stilling til, var spørgsmål som ’Vil du have børn? Hvornår skal du have børn, og ’hvornår vil du gerne være færdig med at få børn? Gymnasieeleverne blev samtidig udfordret på egen viden ved at skulle forholde sig til en række myter og fordomme om det at få børn. Fx ’ kvinder kan blive gravid, så længe de har menstruation’ og ’Alderen ikke har nogen betydning for kvaliteten af mænds sæd’  


- Både afstemninger og myter satte en god snak i gang i salen om både forventninger til og viden om det at få børn, forklarer Søren Ziebe. Som follow-up på dagen gennemføres der interview med en lang række af deltagerne ude på gymnasierne. Planen er at bruge gymnasieelevernes svar og spørgsmål på dagen i forskningsmæssig sammenhæng i fremadrettede indsatser omkring ’fertility awareness’ og ”reproduktive bæredygtighed”. 

- Vi laver i dag hvert 10. barn på en fertilitetsklinik, og dette tyder på, at alt for mange ikke har den viden, der skal til for at kunne vælge at få børn i tide, så derfor er vi nødt til at sætte endnu mere fokus på emnet og sikre, at alle, der vil, kan tage et valg på et oplyst grundlag, der omfatter den fælles fertilitet for et par, og ikke kun ens egen fertilitet, for børn er jo noget vi får sammen, slutter Søren Ziebe.

Arrangørerne af dagen

Temadagen om ’fertility awareness’ var tilrettelagt af Afdeling for Fertilitet i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og det Dansk-Svenske ReproUnion samarbejde. ​

På billedet ses fra venstre:  Afdelingschef Søren Ziebe fra Afdeling for Fertilitet på Rigshosptialet og ReproUnion,  leder af projekt Tænketank i ReproUnion, Pernille Gaardboe, læge Michala Lyngh Steenberg fra Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet,  Caroline Kiehn fra Institut for Folkesundhed, post.doc. Randi Lykke-Sylvest fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og ReproUnion.  Ud over de fotograferede var ledende lægesekretær Lotte Møller Sørensen og lægesekretær Maiken Rostock fra Afdeling for Fertilitet også med til at arrangere dagen, men var ikke til stede, da billedet blev taget. 

Redaktør