​​​

Ledelse på Afdeling for Kvindesygdomme vinder ledelsespris

Cheflæge Kasper Aaboe og chefsygeplejerske Charlotte Strømberg blev i går hædret med en af Region Hovedstadens ledelsespriser for deres arbejde med værdibaseret sundhed.

Cheflæge Kasper Aaboe og chefsygeplejerske Charlotte Strømberg efter overrækkelsen af prisen


Når en kvinde med kræft skal til samtale på Afdeling for Kvindesygdomme på Rigshospitalet for at få besked om diagnosen, har hun på forhånd fået et skema til samtalen, som forbereder hende på, hvad der skal tales om.

Hun anbefales at have en pårørende med og bliver bedt om på forhånd for eksempel at forholde sig til, hvor meget hun ønsker at få at vide om sygdommen, og tænke over hvad der betyder mest for hende og hendes pårørende lige nu.
Det er et eksempel på den fælles beslutningstagen, som afdelingen med cheflæge Kasper Aaboe og chefsygeplejerske Charlotte Strømberg i front arbejder med. 

De to blev i går hædret med Region Hovedstadens ledelsespris i kategorien Værdibaseret sundhed, som handler om at se muligheder i forhold til økonomistyringen og værdibaseret sundhed. 

Kasper Aaboe og Charlotte Strømberg vinder prisen, fordi de har rykket på kultur og samarbejde med patienter for at forhindre behandlinger, som ikke opleves som nødvendige eller rigtige for patienterne. Det har de gjort ved at arbejde succesfuldt med fælles beslutningstagning, lyder det i begrundelsen. 

- Kasper og Charlotte går forrest og er tydelige i deres forventninger. Samtidig insisterer de på, at de ikke kender løsningen. Den skal deres medarbejdere, patienter og pårørende være med til at skabe, lyder det blandt andet i begrundelsen fra de kolleger, der har indstillet dem. 

- De trækker nysgerrigt og gerne på den erfaring og understøttelse, de kan få, og er åbne overfor metoder og perspektiver. Det skaber energi og resultater.

Tre ledelsespriser

Region Hovedstaden uddelte ledelsespriser på regionens ledelseskonference den 3. november Der er i år tre ledelsespriser frem for én. Det sker for at anerkende, at god ledelse kan bedrives på mange forskellige måder. Hvert af de tre vinderpar gik hjem med 33.000 kroner til brug i afdelingen.
 
De to andre priser gik til følgende ledere:

Årets vindere af ledelsesprisen i kategorien Fælles om ledelse er chefsygeplejerske Thomas Duckert og cheflæge Jesper Juul Larsen fra Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital.

Thomas Duckert og Jesper Juul Larsen vinder, fordi de er lykkedes med visionær ledelse og med at opbygge en høj grad af tillid i samarbejdet med personale og andre afdelinger. De har skabt gode resultater med hensyn til patientforløb, særligt for de langt mere komplekse, multisyge medicinske patienter, som sjældent passer ind i et enkelt speciale.

- Dette kan kun gøres, hvis visionen og retningen er meningsfuld for alle medarbejdere i hele organisationen. Her har alle forstået det store "why" og løser nu opgaven som "we" - ledelse i fællesskab, skriver kollegerne, der har indstillet Thomas og Jesper til prisen.

Årets vindere af ledelsesprisen i kategorien Medmenneskelig ledelse er chefsygeplejerske Puk Vad Vestergaard og cheflæge Lisa Sengeløv fra Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital.

Puk Vad Vestergaard og Lisa Sengeløv vinder, fordi de har skabt en stærk kultur baseret på nærvær, ordentlighed, loyalitet og medmenneskelighed. Det har givet klare resultater for både personale og patienter.

- Når man tør åbne sig og lytte til dét, der er svært for andre – hvad end det er en patient eller en medarbejder – så får man værdifuld viden til at kunne handle. Men ofte er det tilstrækkeligt at lytte og give plads til bekymringer og frustrationer, og dette greb indgår som en del af den kultur, afdelingsledelsen står i spidsen for, står der blandt andet i indstillingen.


Redaktør