​​​​

Læger er del af god start for nye sygeplejersker

Fortrolighed og tryghed til at turde spørge om alt er nøgleord i nyt tiltag i Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, hvor nyansatte sygeplejersker nu også får en speciallæge som mentor.

Overlæge Louise Preisler (t.h.) og sygeplejerske Frederikke Nielsen​ følges så ofte som det lader sig gøre på stuegang og vender de ting, der kan være svære i det tværfaglige samarbejde. Der er endnu ikke sat en slutdato på mentorforløbet.​

-  Som studerende har jeg prøvet at stå og føle mig som den nye og dumme. Jeg var tit bange for at spørge om noget dumt, og jeg kunne godt nogle gange føle, at der var langt fra læge til sygeplejerske.
Sådan siger Frederikke Nielsen, der er nyuddannet sygeplejerske og har været i Afdeling for Organkirurgi og Transplantation i tre måneder.

Men et mentorforløb med overlæge Louise Preisler har gjort afstanden kortere. De to følges så ofte som det lader sig gøre på stuegang og taler løbende sammen om det, der opstår. Det kan for eksempel være at forventningsafstemme om morgenkonferencen og stuegangen eller at tale kringlede operationsbeskrivelser igennem.

En øjenåbner for lægerne

For Frederikke Nielsen er det rart at have en kanal, hvor det er gratis at spørge, og hendes mentor ser relationen som en mulighed for at vække sin nye kollegas nysgerrighed og begejstring for faget og derigennem styrke samarbejdet på tværs af faggrupper.

- Det er også godt for os læger, fordi vi bliver opmærksomme på det, når der kommer nye kolleger til, så de føler sig set og velkomne, siger Louise Preisler og fortæller, at tiltaget også har været en øjenåbner for hende.

- Jeg er blevet opmærksom på, at vi læger kan have en meget konkret måde at kommunikere på. Når vi for eksempel stiller spørgsmål under vores morgengennemgang, kan det af nogle af de yngre godt blive opfattet som et forhør eller en kritik. Så der øver vi os i at sætte flere ord på og være mere tydelige på, hvorfor vi spørger, for det er jo netop ikke et forhør, siger Louise Preisler.

Nye er bange for fatale fejl

Mentorforløbet er et element i en større indsats for at forbedre introduktionen og give afdelingens nyansatte sygeplejersker så god en start, at de får lyst til at blive. Nu får de ikke blot som hidtil en erfaren sygeplejerske til at stå for introduktion og oplæring, men også en tværfaglig mentor, der er speciallæge i samme sengeafsnit.

- Det er en investering, men vi har ikke råd til at lade være. Det er den lange mission, vi er på, siger afdelingssygeplejerske Mia Kjeldahl og fortsætter:

- Vi har et stort ansvar for en god oplæring, både socialt, kulturelt og fagligt. Det gælder især over for de nyuddannede, for overgangen fra studie til arbejdsplads kan være svær. De kommer ikke uden kompetencer, men de mangler selvfølgelig erfaring, og de er ofte bange for at gøre noget galt eller overse noget vigtigt, fordi det kan få fatale konsekvenser.

Formålet er derfor at skabe fortrolighed, tillid og forståelse i samarbejdet mellem sygeplejersker og speciallæger og at gøre de nye sygeplejersker trygge nok til at turde stille spørgsmål om faglige emner.
 
Og det er vigtigt med en god relation mellem afdelingens læger og sygeplejersker, understreger Louise Preisler.

- Vi læger ser jo kun patienten til stuegang, resten af døgnet er vi afhængige af sygeplejerskernes observationer. Derfor er det helt afgørende med et godt tværfagligt samarbejde, og at vi har tillid til hinanden, siger hun.

Spørge-Jørgen

Den tværfaglige mentorordning har kørt siden april i år og ind til videre med god succes, fortæller Mia Kjeldahl:

- Lægerne tager virkelig rollen på sig og tager medansvar for oplæringsperioden, og det er bare supervigtigt i de her tider, siger hun.

Frederikke Nielsen kan godt mærke, at afdelingens læger har fået større opmærksomhed på hende og de øvrige nye kolleger.

- Som studerende kunne jeg godt føle, at lægerne ikke altid så mig og talte lidt hen over hovedet på mig til den mere erfarne sygeplejerske bag mig. Nu er alle gode til at snakke direkte til mig og anerkende mig som den, der har ansvaret, siger hun.

Blandt de øvrige tiltag i afdelingen er oplæringsperioden forlænget, og der er indlagt flere samtaler i løbet af det første år med afdelingssygeplejersken og en assisterende afdelingssygeplejerske, der har særligt ansvar for udvikling. Til morgengennemgangen er der desuden udpeget en Spørge-Jørgen, som påtager sig den ædle opgave at stille de ”dumme” spørgsmål, så man som ny ikke skal frygte at gøre det.

For Frederikke Nielsen var det udbyggede introforløb en medvirkende årsag til, at hun tog imod jobbet netop her. Faktisk betød det så meget, at hun efterfølgende har fået afdelingen til at slå endnu hårdere på det, når der sendes nye jobopslag ud.

- Som ny fokuserer man meget på, hvor lang oplæring man har. Det kan være svært at vide, hvornår man er klar, så det betyder virkelig meget, at man ikke føler, man står alene efter den første måned, siger Frederikke Nielsen.​
​​


Redaktør