​​​

Døgnvagt på tværs af landet for blødersygdomme

Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital er gået sammen om vagtordning, som giver adgang til højtspecialiseret viden om blødersygdomme døgnet rundt.

Overlæger Eva Funding (til venstre) og Marianne Hoffmann er en del af nyt døgnvagttilbud til personer med blødersygdom i hele landet.​

- Det er ret unikt, at vi nu har et nationalt vagtberedskab for behandlingen af både voksne og børn – døgnet rundt, året rundt, på tværs af landet, hospitaler og specialer, lyder det fra Eva Funding, der er overlæge i Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet.
 
De to centre for behandling af blødersygdomme på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital har nemlig sammen etableret en national døgnåben vagtordning, som de skiftes til at bemande hver anden uge. Den sikrer, at der altid er en hæmofililæge til at rådgive læger om behandling af personer med blødersygdom.
 
- Det er sjældne sygdomme, vi arbejder med, og behandlingen har ændret sig rigtig meget de senere år og er blevet mere kompleks. Derfor er det vigtigt og trygt for både patienter og personale, at vi har hæmofililæger i vagt, som kender produkterne og arbejder med det til daglig, og er tilgængelige i de akutte situationer, siger Lone Hvitfeldt Poulsen, overlæge på Afdeling for Blodsygdomme og leder af Hæmofilicentret på Aarhus Universitetshospital.

Tværfaglighed er afgørende

I Danmark er der cirka 1.000 patienter med blødersygdom, som er karakteriseret ved, at blødninger i for eksempel hud, slimhinder, muskler, led eller indre organer kan opstå spontant eller ved en mindre skade. Blødningerne kan i visse tilfælde være livstruende eller på længere sigt medføre svære ledskader, der giver smerte og i værste fald invaliditet. Det skyldes mangel på en faktor i blodet, som får det til at størkne, og derfor stopper disse blødninger ikke, medmindre der gives behandling.
 
Gennem de seneste 50 år har fremskridt inden for diagnosticering og behandling ført til en væsentlig forbedring af patienternes livskvalitet og en markant stigning i den forventede levealder. I Hæmofilicenteret følges mange patienter allerede fra fosterstadiet, og forskellige faggrupper involveres for at give patienten et skræddersyet, helhedsorienteret forløb.
 
- Vores patienter er kronisk syge i blodet, som er afgørende for alle kroppens funktioner. Det betyder, at sygdommen er gennemgribende for alle ens kontakter med sundhedsvæsenet. Derfor er det enormt vigtigt, at vi tager ansvar for hele behandlingsforløbet og samarbejder med de specialer, der grænser op til, så vi kan være på forkant af sygdommen, siger Marianne Hoffmann, overlæge i Klinik for Børn og Unge med Kræft- og Blodsygdomme på Rigshospitalet.

Får europæisk kvalitetsstempel

Hun fremhæver den fælles vagtordning for at løfte kvaliteten af behandlingen:
 
- Det er godt for behandlingen af patienter med blødersygdom, men det er også rigtig godt for samarbejdet. Vi holder online samarbejdsmøder, hvor vi diskuterer den faglige rådgivning, og det giver et kæmpe fagligt løft, at vi har skabt et forum, hvor vi kan tale om de komplicerede ting, siger hun.
 
Med etableringen af vagtordningen har Rigshospitalets Hæmofilicenter samtidig nået en milemæl, de har arbejdet hen imod siden 2013 – nemlig godkendelse som ’Comprehensive Care Center’.
 
- Det er et kvalitetsstempel, som vi er meget stolte af, og som forpligter os på fortsat at leve op til de højeste standarder inden for behandlingen, siger Eva Funding.
 
Certificeringen gives af den europæiske hæmofiliorganisation EAHAD (European Association for Haemophilia and Allied Disorders) og skal fornyes efter fem år.
 


Redaktør