​​​​

Musik skal understøtte psykedelisk behandling

Psykolog Dea Siggaard Stenbæk har modtaget en stor millionbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til at forske i, hvordan musik kan forløse følelser hos patienter i depressionsbehandling med psykedeliske stoffer. 


Ifølge psykolog Dea Siggaard Stenbæk kan forskningsprojektet bidrage til at udvikle behandlingsmulighederne med psykedeliske stoffer mod depression. Foto: Claus Lillevang for Danmarks Frie Forskningsfond. ​


Musik kan være en af nøglerne til, at det psykedeliske stof psilocybin bliver en velfungerende behandling mod depression. Derfor har psykolog Dea Siggaard Stenbæk fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet nu modtaget knap 4,5 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at teste betydningen af musik i et kontrolleret forsøg med psilocybin. 

Hun er en af 41 forskere, der netop har modtaget en bevilling under fondens forskningsleder-program Sapere Aude. 

I de gældende retningslinjer for anvendelse af psykedeliske stoffer bliver musik fremhævet som en integreret del af interventionen, forklarer Dea Siggaard Stenbæk. 

- Studier peger på, at musik kan anvendes til at støtte, strukturere og forløse følelser i en ændret bevidsthedstilstand, så folk med depression kan få en tryg og meningsfuld oplevelse med psilocybin. Vi vil derfor teste de umiddelbare og langsigtede effekter af at anvende musik i forbindelse med behandlingen, siger Dea Siggaard Stenbæk. 

Flere forsøg på verdensplan

Det psykedeliske stof psilocybin virker ved at stimulere serotonin 2A-receptoren i hjernen, og på verdensplan er der flere forsøg i gang for at teste virkninger og bivirkninger af stoffet. Indtil nu har alle studier af musikkens betydning primært været baseret på kvalitative, korrelationelle eller andre typer indirekte data.  

Dea Siggaard Stenbæk forskningsgruppe vil nu teste effekten direkte i et kontrolleret lodtrækningsforsøg. Forskningsprojektet indeholder disse tre delelementer: 

1) Effekten af musik på forekomsten af angst og psykologisk indsigt under den akutte psilocybin-session

2) Effekten af musik på de langvarige og antidepressive effekter af psilocybin

3) Effekten af musik på placebo-responset 

Studiet gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem Neurobiologisk Forskningsenhed og Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme ved Rigshospitalet og Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Centre for Psychedelic Research ved Imperial College London er international samarbejdspartner i studiet og verdensførende på området. 

Ifølge Dea Siggaard Stenbæk er det forventningen, at resultaterne fra projektet kan komme til at påvirke lovgivningen for anvendelse af psilocybin og kan bidrage til udviklingen af nye behandlingsmuligheder for patienterne. 


​Om Sapere Aude

Danmarks Frie Forskningsfonds forskningsleder-program hedder Sapere Aude, hvilket betyder ”vov at vide”

Sapere Aude-bevillingen gives til excellente, yngre forskere, som har præsteret forskning i topklasse inden for deres faglige felt og har mulighed for at udvikle egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. 

Danmarks Frie Forskningsfond har i forbindelse med 2022-uddelingen modtaget 356 ansøgninger og uddelt 41 bevillinger svarende til en succesrate på 12 %.Redaktør