Diabetesmedicin mistænkes for at være hormonforstyrrende og forurene vandmiljøet

Forskere advarer mod, at det blodsukkersænkende præparat metformin kan have utilsigtede virkninger på hormonsystemet og vandmiljøet.

Vent...


Diabetesmedicin med indholdsstoffet metformin hjælper millioner af mennesker i hele verden med at holde blodsukkerniveauet stabilt. Men forskere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Rigshospitalet advarer nu mod, at præparatet sandsynligvis kan forårsage misdannelser i kønsorganerne hos drengebørn og desuden forurener vandmiljøet. Forskerne udtrykker deres bekymring i en artikel i tidsskriftet Frontiers in Endocrinology, hvor de fremhæver den stigende evidens på verdensplan for, at metformin kan skade både mennesker og dyrs forplantningsevne. 

Betydeligt flere misdannelser

Forskerne understreger, at der er et stort behov for at få undersøgt den alvorlige mistanke om direkte bivirkninger hos børn af kommende forældre, som behandles med metformin. Det forklarer en af forfatterne til artiklen, professor Niels E. Skakkebæk fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. 

- Vi kan se betydeligt flere misdannelser i kønsorganerne hos drengebørn, når fædrene har taget metformin i månederne op til undfangelsen. Der er også en tendens til, at disse fædre får lidt færre drengebørn end fædre i almindelighed, og andre studier har vist, at metformin kan ændre testosteron-koncentrationen i blodet hos både mænd og kvinder, siger Niels E. Skakkebæk.

Metformin har dog været brugt i mange år, uden at man tidligere har haft bekymring for at anvende stoffet til personer med diabetes.

- Det er vigtigt, at studier fra andre lande kan bekræfte vores observation af, at metformin-behandling af mænd op til befrugtning kan medføre misdannelser hos deres børn, før vi ændrer på brugen af metformin. Vi anbefaler derfor, at mænd fortsætter med at anvende metformin som ordineret af lægen, siger en anden af forfatterne til artiklen, professor Elisabeth R. Mathiesen fra Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme på Rigshospitalet.

Metformin i vandmiljøet

Når miljøet også bliver påvirket af metformin, skyldes det, at mennesker ikke nedbryder stoffet i kroppen, men udskiller det i urin og afføring. Samtidig viser undersøgelser, at stoffet er svært nedbrydeligt. En del af stoffet passerer gennem rensningsanlæg og er fundet i floder og søer over hele verden. Ydermere er der mistanke om, at metformin i vandmiljøet kan føre til forstyrret kønsudvikling af fisk. 

Forskerne opfordrer derfor også til, at betydningen af forurening af ferskvand med metformin bør undersøges nærmere. 

- Vi forsøger at få det nuværende studie fulgt op med nye undersøgelser, så vi kan få klarlagt, hvor alvorlig situationen er, både hos mennesker og i miljøet, siger Niels E. Skakkebæk. 

Han støtter dog, at personer med diabetes indtil videre fortsætter med at tage metformin, hvis lægen anviser det. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor