Rigs­ho­spi­ta­let Glo­strup får ny tra­fi­kå­re

Mandag d. 28. marts åbner et nyt lyskryds for kørsel til og fra Rigshospitalet - Glostrup via Valdemar Hansens Vej fra Nordre Ringvej. Kindebjergvej lukkes samtidig for ind- og udkørsel.

Vent...

I weekenden d. 26. og 27. marts etableres den nye færdselsåre, som åbner for gennemstrømmende trafik fra mandag morgen d. 28. marts. Kindebjergvej lukkes i den forbindelse af, og der etableres på sigt parkeringspladser. ​

Trafikomlægninger på grund af Letbanebyggeriet

Når Letbanebyggeriet åbner nyt lyskryds ved Rigshospitalet Glostrup ombygges den østlige side af Nordre Ringvej også. Det medfører yderligere ændringer i trafikken:​

  • ​Fodgængere og cyklister bliver henvist til vestlig side af Nordre Ringvej
  • Busstoppestedet for busser, der kører mod Herlev, bliver flyttet lidt længere mod syd på Nordre Ringvej, det vil sige tættere på Vestervej
  • Egevej bliver spærret for udkørsel mod Nordre Ringvej og der sættes skilte op med henvisning til omkørsel via Hovedvejen

Følg Letbanebyggeriet i Glostrup

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor