Paracetamol kan forringe mænds chance for at gøre en kvinde gravid

​Ny forskning viser bekymrende nyt: Store mængder af paracetamol ser ud til at ramme sædcellernes funktion og dermed muligvis evnen til at gøre en kvinde gravid.

I et netop afsluttet forskningsstudie har forskere fra Rigshospitalet i samarbejde med franske kollegaer undersøgt, hvordan paracetamol påvirker sædcellerne hos mænd.

Det nye studie viser, at det ikke er paracetamol i sig selv, der udgør et problem, men den type metabolitter som paracetamol bliver lavet om til i mændenes sæd. Metabolitterne forstyrrer sædcellens normale funktion, og forringer derved muligvis mandens chance for at gøre kvinden gravid.

Forskningsleder ved Rigshospitalets hovedpinecenter David Møbjerg Kristensen forklarer;

- Det her kan være en mulig forklaring på tidligere studier fra USA, der har vist, at mænd, der har taget større mængder af paracetamol, kan have svært ved at gøre en kvinde gravid. Den mulige sammenhæng har bekymret os, men vi har ikke kunnet forklare hvorfor.

David Møbjerg Kristensen har lavet studiet i samarbejde med læge Anders Rehfeld fra Afdeling for Vækst og Reproduktion ved Rigshospitalet, og Anders uddyber yderligere:

- Det nye studie tyder på, at paracetamol omdannes til metabolitter, der forstyrrer sædcellens evne til at finde frem til ægget. Når metabolitterne forstyrrer denne sans, kan sædcellen have svært ved at finde frem til ægget.


​ Anders Rehfeld og David Møbjerg

I studiet inddrager bl.a. undersøgelser af tre mænd, der har afleveret både sædprøve, urinprøve og har fået taget blodprøver ad to omgange. Første gang ved starten på undersøgelsen og anden gang efter fem dage, hvor de hver dag blev bedt om at tage den højeste anbefalede dosis af paracetamol (4x2tabletter).

Resultaterne viste til forskernes overraskelse, at paracetamolen ophobes i sæden hos mændene. Da de så kiggede på effekten af paracetamol på sædcellerne, fandt forskerne ud af, at det er metabolitterne, som paracetamol bliver omdannet til af sædcellerne, der udgør det store problem.

Begge forskere er bekymrede over at resultatet. Både fordi de nye fund må formodes at kunne overføres til andre medikamenter, og fordi, det endnu engang viser, at paracetamol måske ikke er helt så uskadeligt som mange tror.

- Det er bekymrende, at det ser ud til, at paracetamol ophobes i sæden, inden det udskilles. Hvis det er tilfældet for et medikament som paracetamol, kan man forvente, at det også er tilfældet med andre medikamenter. Derfor er dette endnu engang en reminder om, at vi skal huske på, at paracetamol er ’rigtig’. medicin, der kan have bivirkninger.

- Mange har måske glemt det lidt, fordi man kan købe det i håndkøb i den lokale kiosk og derfor ikke regner det for ”rigtig” medicin. Vi har i tidligere studier set, at hvis man spørger ’har du taget medicin for nylig’ nævner de fleste ikke paracetamol. Det er bekymrende, forklarer David, der understreger, at han anbefaler, at man følger lægemiddelstyrelsen anbefalinger, og tager så lidt som muligt så kortvarigt som muligt. Og er man i tvivl, skal man snakke med apoteket eller sin praktiserende læge.

Studiet er publiceret i Hu​man Reproduction og er det første af sin art til at vise en direkte effekt af Tylenol/acetaminophen/paracetamol på sædceller hos mennesker.

Tidligere undersøgelser fra bl.a. NIH (National Institute of Health, UK) har vist en sammenhæng mellem voksne mænd med højt niveau af acetaminophen/paracetamol i urinen og nedsat sædkvalitet samt problemer med at gøre en kvinde gravid, men ingen har kunnet forklare hvorfor. Det nye studie kan være forklaringen, og derfor skal det undersøges yderligere.

Forskerne vil på baggrund af det nye studie igangsætte en større undersøgelse, der skal bekræfte det nye fund med større data.

Undersøgelsen kommer til at foregå i et dansk-fransk samarbejde med bl.a. professor Arthur David fra det fransk institut for sundhedsvidenskab INSERM.

Læs originalartiklen på Human Reproduction.​

Redaktør