​​​​

Forsvaret bygger feltbro ved Rigshospitalet

Byggeriet af Mary Elizabeths Hospital får hjælp fra Forsvaret til at løse trafikal udfordring. Region Hovedstadens Center for Ejendomme har bedt ingeniørregimentet om hjælp til at etablere en feltbro.
Vent...
I perioden 28. marts – 31. marts 2022  kan du se det sjældne syn af uniformerede soldater på Rigshospitalet.​

Ingeniørregiment stiller med 30 soldater, der skal etablere en feltbro på Henrik Harpestrengs Vej ved byggegrunden til det kommende Mary Elizabeths Hospital.
 Her ses et eksempel på en feltbro i stil med den, som skal bygges på Rigshospitalet på byggepladsen ved Mary Elizabeths Hospital. Illustrationen er venligst udlånt af Forsvaret.​


Det er den kommende tunnel, der skal binde det eksisterende Rigshospital og det nye byggeri sammen, der giver trafikale udfordringer. Store mængder jord er gravet op, og holder vejen lukket for kørsel for at gøre plads til tunnelen. Det gør det svært for byggematerialer at komme frem. Center for Ejendomme, der er Region Hovedstadens bygherre, har derfor tilkaldt hjælp fra Forsvarets specialister til at etablere en midlertidig feltbro for at løse problemet.

Michael Hyllegaard, senior projektchef hos Center for Ejendomme, sender en tak til Forsvaret for hurtigt at træde til og hjælpe byggeriet:

- Jeg er stolt over og glad for, at Forsvaret har sagt ja til at hjælpe med at etablere en midlertidig feltbro på byggepladsen ved Mary Elizabeths Hospital. Det betyder rigtig meget. De trafikale udfordringer, er en stor hindring for byggeriet, og nu bliver de løst hurtigt og effektivt, samtidig med at ingeniørtropperne fra Forsvaret får mulighed for at øve sig i etableringen af en feltbro. Det er win-win. Indsatsen kunne dog ikke lykkes uden også en særlig indsats fra de tilstedeværende entreprenører, NCC, Per Aarsleff og LM-Byg, så de skal også have en stor tak med på vejen for deres bidrag til, at denne plan kan lykkes, siger Michael Hyllegaard.

Et samarbejde, der gavner begge parter

Ingeniørregiment har takket ja til at løse opgaven, da det giver ingeniørtropperne en unik mulighed for træning i at bygge en feltbro, og samtidig kan bidrage til at løse de trafikale udfordringer på Rigshospitalets matrikel.

Elementerne til feltbroen bliver leveret med seks lastvognstog, der ankommer til Svanemøllen Kaserne, hvorfra de køres til Rigshospitalet, hvor soldaterne står klar til at samle dem. Normalt kan ingeniørtropperne bygge en feltbro på en formiddag, men da soldaterne vil modtage undervisning, er der afsat 4 dage til opgaven.

Soldaterne fra ingeniørregimentet fra Skive Kaserne begynder arbejdet med at bygge broen mandag den 28. marts og afslutter arbejdet torsdag den 31. marts.


​Byggeriet af Mary Elizabeths Hospital fra lufte​n. Stedet, hvor feltbroen skal etableres, er markeret med rødt på fotoet. ​

Om samarbejdet

Udlån af materiel og Ingeniørregimentet opførelse af feltbroen er godkendt af Hærkommandoen og den feltbro forventes ibrugtaget fra slutning ultimo marts til ultimo juli 2022. 

Region Hovedstaden er officiel bygherre, projektet er økonomisk forankret på Rigshospitalet. Region Hovedstadens Center for Ejendomme er ansvarlig for gennemførelsen.​

Om byggeriet af Mary Elizabeths Hospital

Mary Elizabeths Hospital er Region Hovedstadens nye hospital til børn, unge og gravide. 
Hospitalet kommer til at sprede sig over 58.000 kvadratmeter og syv etager, og samler behandling og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år under et tag.. Byggeriet er et partnerskab mellem Ole Kirk's Fond, Rigshospitalet og Region Hovedstaden.  Center for Ejendomme er bygherre på projektet. Byggeriet forventes at tages i brug i 2025
Læs mere om Mary Elizabeths Hospital
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor