Patienttilfredshed helt i top

​Rigshospitalet klarer sig bedre end nogen sinde før i den sidste årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed

Vent...

Grønt, grønt, og mere grønt – aldrig har der været så mange farver, der viser, at Rigshospitalet ligger over det regionale eller landsdækkende gennemsnit i den årlige patienttilfredshedsundersøgelse. 

Både når det gælder akut indlagte patienter, planlagt indlagte patienter og ambulante patienter ligger hospitalet samlet set i den rigtig gode ende. På disse områder er der på landsplan 65, spørgsmål hvor Rigshospitalet er over gennemsnit, 24 hvor resultatet er gennemsnitligt og kun fire, hvor resultatet er under gennemsnit. 

På regionalt plan er Rigshospitalet på disse områder ikke under gennemsnit på et eneste tema i rapporten. 

- Det er utrolig glædeligt at vi placerer os så flot, ikke mindst fordi vi traditionelt har haft meget svært ved at nå så gode resultater. Afdelinger og patientgrupper er forskellige, og jeg tror ikke der er én samlet forklaring på at vi er nået så langt, men jeg er ikke i tvivl om at arbejdet med at styrke samarbejdet på tværs ved at tage afsæt i patientens forløb spiller en vigtig rolle. Det samme gør arbejdet med en god tone når man taler med og om patienter, siger hospitalsdirektør Per Christiansen. 

Gode resultater i de ”store” kategorier

Blandt de afdelinger, som har klaret sig særlig godt, er Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi samt Afdeling for Hjertesygdomme, der ligger blandt de bedste både når det gælder planlagt indlagte og akut indlagte patienter. Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme placerer sig særligt godt blandt planlagt indlagte patienter, mens Afdeling for Karkirurgi, Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling samt Læbeganespaltecentret klarer sig flot i målingen af ambulante patienter, og Afdeling for Børn og Unge er blandt de bedste i målingen af akutmodtagelser. 

Samlet set har 9.483 patienter deltaget i undersøgelsen. Den største del af dem er i gruppen ”ambulante patienter”, her er 88% i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med det samlede forløb. Blandt de planlagt indlagte patienter er tallet 90%, og blandt de akut indlagte er det 81%. 

De to mindste kategorier på Rigshospitalet er fødeområdet samt akutmodtagelse, hvor henholdsvis 167 og 284 patienter har deltaget i undersøgelsen. På begge områder er 77% af patienterne samlet set i høj grad eller meget høj grad tilfredse. 

Udfordringer på fødeområdet

Særundersøgelsen af oplevelserne hos fødende er det område, hvor der er flest røde felter, særligt på efterfødselsforløbet, hvor Rigshospitalet i flere sammenhænge ligger under både det landsdækkende og regionale gennemsnit. 

- Vores faglige resultater er rigtig gode, men der er desværre en del fødende, som ikke har den oplevelse af vores tilbud, som vi ville ønske, især når det gælder tilbud efter fødslen. Det bliver der arbejdet med på mange forskellige måder, blandt andet ved at se på fysikken, hvor vi er udfordrede på manglende plads til at familien kan få ro og hvile og plads til at partneren kan overnatte, siger Per Christiansen. 


Skift til løbende rapporter

Fremover bliver patienttilfredsheden målt med løbende spørgeskemaer, der opgøres hvert kvartal. Resultaterne bliver vist i ledelsesinformationssystemet FLIS. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor