​​​

Ny professor i jordemodervidenskab vil sikre stærk kobling mellem forskning og trivsel blandt gravide

​Hanne Hegaard er pr 1. juli 2022 udnævnt som professor i jordemodervidenskab ved Rigshospitalet og Københavns Universitet, Institut for Klinisk Medicin.
Vent...
​Som nyudnævnt professor i Jordemodervidenskab får Hanne Hegaard mulighed for at kombinere sin forskning og undervisning og sætte yderligere fokus på nye studier og undersøgelser af gravides fysiske og mentale helbred og sundhed. 

Hanne Hegaard

Forskning og undervisning skal gavne de gravide og rådgivning af gravide
Kendetegnende for størstedelen af Hanne Hegaards forskning er, at udbyttet af forskningen skal være til direkte gavn for de gravide og kunne bruges direkte i rådgivningen af de gravide:​​

- Jordemødrene arbejder hver dag med at understøtte den bedst mulige graviditet, fødsel og barselsperiode for den enkelte.  Det sker blandt andet i jordemoderkonsultationen ved at fremme fysisk og psykisk sundhed og bidrage til, at kvinden og eventuel partner har størst mulig tiltro til egne evner i forhold til graviditet, fødsel, amning og varetagelsen af rollen som forældre. Det arbejde ser jeg frem til at understøtte som jordemoderprofessor med forskning, undervisning og udviklingsprojekter. Jeg vil sætte yderligere fokus på den forebyggende jordemoderomsorg, og hvordan vi bliver endnu bedre til at sikre, at barnet får den bedst mulige start på livet, og familien sammen får den bedste start på familielivet, udtaler Hanne Hegaard. 

Nogle af de projekter, Hanne Hegaard i det nye professorat vil kaste sig over, er bl.a.: 

​Undersøgelser af gravides mentale sundhed

Hanne Hegaard vil i sin forskning sætte yderligere fokus på at undersøge, hvor stor en rolle den mentale sundhed under graviditeten spiller i forhold til bl.a. risikoen for fødselsdepression. Resultatet kan være med til at påvirke rådgivning af gravide kvinder. 

Sundhedsadfærd hos gravide

Nationale guidelines anbefaler, at gravide tager forskellige former for kosttilskud, men i hvor høj grad følger kvinderne disse anbefalinger for både folinsyre, D-vitamin og jern? Det vil Hanne Hegaard undersøge i professoratet og målet er, at forskning i dette vil kunne give viden, der kan implementeres i den tidlige rådgivning af gravide.

Graviditetsgener hos gravide med og uden kroniske medicinske tilstande

Mange gravide kvinder oplever gener som f.eks. træthed, kvalme, smerter og søvnproblemer under graviditeten. Selvom gener er en normal del af den ukomplicerede graviditet, kan gener relateret til graviditeten påvirke den fysiske og psykiske trivsel og reducere livskvaliteten. En høj grad af gener kan resultere i kortere  eller længere sygefravær under graviditeten og påvirke den mentale trivsel.

Få studier har systematisk beskrevet omfanget af gener og sværhedsgraden af gener gennem hele graviditeten. Der mangler viden om, hvor grænsen går for normale gener, og hvornår det ikke længere er normalt. Både hos kvinder med og uden kroniske medicinske tilstande. Hanne Hegaard vil igangsætte studier om dette med henblik på at optimere rådgivningen om normale graviditetsgener og initiere nye interventioner til gravide kvinder.

Vold i graviditeten 

Et andet forskningsområde, der optager Hanne Hegaard, er vold i relation til graviditeten. Vi ved det findes, men der mangler viden på området – både i forhold til fysisk og psykisk vold, og målet er at kunne besvare spørgsmål som, ’hvor udbredt er det?’, ’hvilke tiltag er nødvendige og realistiske for at forebygge vold?’, og ’er der en sammenhæng med fødselsmetode og -forløb?’ Det håber Hanne Hegaard, at hendes forskning vil kunne være med til at afklare – til gavn for de gravide, de ufødte børn og deres familier.


Merete Lange, Centerdirektør i Juliane Marie Centret er stolt over, at Rigshospitalet nu har en professor i Jordemodervidenskab:  
- Det er en stor dag for os på Rigshospitalet at få hospitalets første professor i jordemodervidenskab. Jordemødrene er en central faggruppe på hospitalet, som er afgørende for, at alle får en god start på livet og familielivet. Forskning i dette felt er vigtigt, og vi har sat særlig fokus på forebyggelse hos de gravide, fordi det har så stor betydning for selve fødslen og for trivsel videre i livet hos både barn og familie, udtaler Merete Lange.

Hanne Hegaard er uddannet jordemoder i 1989 fra Ålborg Jordemoderskole og har været ansat som jordemoder ved både Slagelse Sygehus, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. De seneste 18 år har Hanne Heegaard været ansat som forsker og jordemoder ved Rigshospitalets Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel i Juliane Marie Centret, hvor hun har forsket i forebyggende tiltag for gravide og har ​implementeret resultaterne i rådgivningen af gravide. Hendes seniorforskerstilling på Rigshospitalet og kliniske virke er fortsat tilknyttet Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel på Rigshospitalet samt Københavns Universitet, Det Sundhedsfaglige Fakultet. 

Fakta om Hanne Heegaard

  • Uddannet jordemoder i 1989 fra Ålborg Jordemoderskole 
  • Ph.d. fra Lunds Universitet i 2009 med ph.d.-afhandlingen ’Graviditet og fysisk aktivitet i fritiden’
  • Vejleder for mere end 25 studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Københavns Universitet
  • Har været hovedvejleder for 3 færdiggjorte ph.d.-studier og et igangværende
  • Har været co-supervisor på 3 færdige ph.d.-studier og to igangværende
  • Har publiceret mere end 78 artikler i peer reviewed tidsskrifter. H-index: 20 
  • Medlem af styregruppen for det postgraduate ph.d.-program ’Life Cycle in Medicine’ ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Kursusleder for det fagintegrerede kursus i Livscyklus på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Københavns Universitet. Sundhedsstyrelsen, Forskerpanel bag anbefalinger om fysisk aktivitet 
  • Fik i 2018 Forskningslederprisen, af Den danske Jordemoderforening
  • Modtog i 2019 Digitaliseringsprisen (Genbrugsprisen) på vegne af Afdelingen for Graviditet, Fødsel og Barsel (tidl. Obstetrisk Afdeling) for sit samarbejde med Odense Universitets Hospital om implementering af et It-system til indsamling af oplysninger af gravides egne oplysninger tidligt i graviditeten til brug ved første jordemoderkonsultation. 

Hanne Hegaard er den anden jordemoderprofessor i Danmark. Den første er​ professor Ellen Aagaard Nøhr fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. ​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor