Millionbevilling til genforskning i børnekræft

Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 10 mio. kr. til professor Kjeld Sc​hmiegelow til forskning i arvelige forhold hos børn, der fører til udviklingen af kræft og påvirker effekten af behandlingen.


Forskning i generne hos børn kan være nøglen til at forbedre behandlingen af kræft og andre arvelige sygdomme senere i livet. Professor Kjeld Schmiegelow har forsket i området i mange år, og han har netop fået bevilget knap 10 millioner kroner af Novo Nordisk Fonden til at fortsætte forskningsprojektet PREDICT. Bevillingen til Kjeld Schmiegelow er i kategorien ”Distinguished Investigator,” som er en del af Novo Nordisk Fondens forskningsleder-program og gives som særlig anerkendelse til udvalgte forskere. 

- Vi vil bruge vores forskning i kræft og særligt leukæmi hos børn som model for, hvordan vi kan bruge genetiske analyser til at forudsige udviklingen af arvelige sygdomme og forbedre behandlingen, siger Kjeld Schmiegelow.
Hans forskergruppe har udviklet genetiske analyser til at identificere personer, som har medfødt risiko for at udvikle kræft. Ved hjælp af en stor biobank med biologiske prøver fra næsten 800 familier, hvor børnene har haft kræft, har forskerne et godt udgangspunkt for den videre forskning. 

- Vi vil undersøge, om vores nye analysemetoder kan bruges i det nationale screeningsprogram for nyfødte til at forbedre viden om arvelige sygdomme. Ved at analysere arvemassen hos titusindvis af kræftpatienter og raske børn og unge kan vi kortlægge, hvilken betydning generne har for udvikling af kræft, hvor gode chancer man har for at blive kureret for sin kræftsygdom, og hvor stor risiko man har for at opleve bivirkninger ved behandlingen, siger Kjeld Schmiegelow.

Han forklarer, at man fx kan forestille sig, at bedre viden om gener kan føre til, at visse grupper patienter kan tilbydes mere stråle- eller kemobehandling, fordi de ikke får lige så store bivirkninger som andre patienter. 
-Resultaterne kan hjælpe os til at blive bedre til at give patienterne en mere individuel behandling, For hvis en genetisk analyse kan fortælle os, hvordan effektivt en kræftsygdom vil reagere på en bestemt behandling eller forudsige patienternes risiko for bivirkninger, kan vi bedre tilpasse behandlingen så optimalt som muligt, siger Kjeld Schmiegelow.  

Man kender i dag til mere end 6.000 sjældne sygdomme, som kan skyldes arvelige forhold. Disse sygdomme rammer mere end 250 millioner mennesker på verdensplan. Hos børn er kræftsygdomme årsag til cirka 20 procent alle dødsfald. 


Redaktør