Positivt humør midt i lavine af Covid-prøver

María Kristin Björnsdóttir og Sarah Buur Bendixen, fra Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, har vundet årets bioanalytikerpris for deres store indsats under Coronapandemien.


Sarah Bendixen og María Björnsdóttir  var allerede fra pandemiens start involveret i håndteringen af analyser og prøver fra borgere, patienter og ansatte. De var begge nye i rollen som afdelingsbioanalytikere, men havde heldigvis allerede en del år bag sig som bioanalytikere. Den erfaring trak de på, da de sammen med hele afdelingen fik navigeret setup’et på plads, så der kunne leveres prøvesvar af høj kvalitet til borgere, patienter og ansatte på Rigshospitalet.

- Vi gik fra ingen Covid-analyser i begyndelsen af pandemien til at udføre 700 analyser på en dag. Der var ikke noget alternativ. Vi skulle håndtere alle de prøver, så vi måtte være hurtige og kreative med alt fra ressourcer til opsætning af nye laboratorier. Plejer døde ret hurtigt i begyndelsen, siger María Björnsdóttir med et grin.

-I anden bølge skulle vi håndtere mellem 3000-4000 prøver om dagen, der kom fra nær og fjern, og i tredje bølge eksploderede prøveantallet til over 5000 prøver om dagen. I takt med eskaleringen blev vi heldigvis bedre rustede i forhold til apparatur og oplæring af personale, siger María Björnsdóttir.

Godt humør og kollegial støtte

Det er særligt det gode humør under svære arbejdsbetingelser, som hjalp de to og afdelingen igennem Coronakrisen, og som bedømmelseskomiteen også har lagt vægt på ved tildelingen af årets bioanalytikerpris. Ved tildelingen lagde Centerchefbioanalytiker for Diagnostisk Center Lene Ørnstrup vægt på, at de to har været rollemodeller for hele afdelingen igennem de svære arbejdsbetingelser. Selv tildeler de to prismodtagerne deres kolleger en stor del af æren.

-Det gik hurtigt op for os, at vi ikke havde nok hænder eller plads til at varetage opgaven med at få håndteret alle de prøver og analyser. Så nogle gange føltes det, som om vi ansatte folk i døgndrift. Vi fik også god hjælp af de andre afdelinger og havde ca. 55 udlånte personaler (bl.a. akademikere), som kom fra resten af hospitalet og hjalp os. Det var ret kaotisk en overgang, siger Sarah Bendixen.

Til trods for, at kapaciteten på apparaturet langt fra dækkede de store prøvemængder, og at det stort set var umuligt at skaffe nok udstyr som reagenser og rør, fortsatte de to med at indrette lokaler til nye laboratorier, bestille varer, ansætte nye folk samt at opretholde moralen hos deres kolleger.

-Alle arbejdede meget. Vores åbningstid blev ændret fra 8-16 til 7-24 og i perioder blev ferie inddraget. Men så kunne vi opleve at komme ned i laboratoriet og blive mødt af grin og glæde. Der var bare en stemning af, at ”vi gør noget for landet”. Og selvom det var hårdt, så tog alle det med godt humør og gav masser af kollegial støtte, siger Sarah Bendixen.

-På mange måder lærte vi en hel del under den krise, som vi tager med os videre. Blandt andet at vi kan meget mere sammen, end vi måske går og tror. Og så har vi den bedste afdeling og ledelse, som styrede os igennem med sikker og fast hånd, slutter María.

Med prisen følger 8000 kroner til hver af prismodtagerne til personlig og faglig udvikling.​​


Redaktør