Peter Kampmann er ny ledende overlæge i Afdeling for Blodsygdomme

Erfaren speciallæge i hæmatologi tiltrådte 1. maj som ny ledende overlæge i
​Afdeling for Blodsygdomme. 
Vent...

​Peter Kampmann kommer med 12 års ledererfaring fra den afdeling, som han nu skal være ledende overlæge for. I 2010 blev han speciallæge i hæmatologi, og blev afsnitsleder på Rigshospitalets daværende leukæmiafsnit. Ledelsesfeltet er siden blev udvidet til også at dække blødersygdomme og knoglemarvstransplantation frem til han nu skifter ledelsesniveau. Sammen med ledende oversygeplejerske Hanne Merete Pedersen udgør Peter Kampmann ledelsen i Afdeling for Blodsygdomme.

Gennem de sidste 12 år som afsnitsleder har Peter Kampmann gjort sig mange erfaringer og observationer omkring afdelingsledelse. 
- Det at jeg gennem de sidste mange år har oplevet og observeret ledelsesprocesser og selv ageret som afsnitsleder, har modnet mig til at ville være ledende overlæge, fortæller Peter Kampmann. 
Om valget af Peter Kampmann til stillingen som ledende overlæge, siger centerdirektør Christian Worm: 
- Jeg glæder mig over, at vi har fundet en stærk kandidat, som kan være med til at videreføre og udvikle Afdeling for Blodsygdomme. Peter er faglig stærk og har blik for ledelse, og jeg er derfor sikker på, at han kan opnå gode resultater i afdelingen og på tværs af Rigshospitalet, siger centerdirektør Christian Worm.

En afdeling med muligheder
Peter Kampmann lægger vægt på at, den tidligere ledelse er kommet langt med fusionen af afdelingerne på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Han står derfor overfor en stor og spændende udfordring med en ny-fusioneret afdeling.  Nu skal der arbejdes på at fintune kulturen og alle de vigtige arbejdsgange som, hver afdeling har med i bagagen.

Peter Kampmann ser store muligheder i sit kommende virker.  
- Jeg ser klart nogle driftsmæssige udfordringer ved at være ny-fusioneret, men i højere grad ser jeg udviklingsmuligheder. Den medarbejdergruppe vi har på afdelingen, er vækstlaget i den nye Afdeling for Blodsygdomme, og derfor med til at skabe fremtiden, siger Peter Kampmann. 

Peter Kampmann peger på, at en af de udviklingsmuligheder han ser, er at klinik og forskning overlapper. Det at være en større afdeling gør, at det nu er nemmere at støtte de ideer og initiativer som speciallægerne og sygeplejerskerne har. Større volumen i afdelingen giver bedre mulighed for forskningen. For eksempel har de små og sjældne diagnoser gavn af at være samlet et sted med større volumen. Og de store hæmatologiske diagnoser drager fordel af en stor forskningsstruktur og mulighed for afprøvning af ny medicin; herunder fase 1 medicin.
 
-Dertil kommer at vores læger og sygeplejersker har et drive og forståelse for at arbejde tværfagligt og at gensidig respekt er kendetegnede for afdelingen. Det er positivt og udviklende for det klinisk arbejde og forskningen. Det smitter også af på relationen til patienterne, og giver lyst til at gøre dét ekstra for dem, siger Peter Kampmann.

Privat bor Peter Kampmann i et solenergidrevet klimavenligt bofællesskab i Roskilde med sin kone og to børn på 16 og 17 år. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor