Ni millioner til yngre forskere

Lundbeckfonden har oprettet et ny program til at fremme den kliniske forskning på tværs af sygdomsområder. Ni millioner kroner går til fire yngre forskere fra Rigshospitalet.
Vent...

Fire yngre forskere fra Rigshospitalet får glæde af, at Lundbeckfonden har oprettet et nyt program for at fremme talentudviklingen på tværs af specialer og sygdomsområder. Fonden har tradition for at støtte yngre hjerneforskere gennem programmet LF Postdocs, og nu er en del af programmet blevet udvidet, så forskere fra forskellige sundhedsvidenskabelige områder kan søge. Ambitionen er at sikre bedre rammevilkår, så det bliver nemmere for yngre forskere at prioritere den kliniske forskning under uddannelsen. 

I første bevillingsrunde går ni millioner kroner til post doc-forskere fra Rigshospitalet. De fire forskere er Diba Borgmann, Anders Rehfeld, Paula Sanchis og Connar Westgate. Her er en kort beskrivelse af de fire forskeres projekter: 


Diba Borgmann (Center for Aktiv Sundhed)

Bevilling på 1.986.912 kr.

Hendes projekt handler om at øge forståelsen af, hvordan fysisk udfoldelse påvirker hjernen til at modvirke overdreven energiindtagelse via maden. Det er kendt, at fysisk udfoldelse har denne appetitregulerende effekt – og dermed spiller en positiv rolle, også når det handler om at forebygge en række sygdomme, der kan associeres med overvægt.

Hvordan det mere specifikt hænger sammen, er imidlertid i vid udstrækning uafklaret. Og det er bl.a. det, Diba Borgmann vil undersøge i sit projekt.


Anders Rehfeld (Afdeling for Vækst og Reproduktion)

Bevilling på 2.500.000 kr.

Hans projekt drejer sig om at udvikle en helt ny form for prævention, der både kan anvendes af kvinder og mænd – og ikke involverer hormoner, som tilfældet fx er med p-piller. Ideen er at bruge egenskaber fra et lille farmaceutisk molekyle, der har vist sig særdeles effektivt til at blokere en central ion-kanal hos sædceller. Denne kanal skal være aktiv, for at sædcellerne kan bevæge sig hen mod et befrugtningsklart æg.

Anders Rehfeld vil nu med udgangspunkt i det farmaceutiske molekyle fremstille en række stoffer, der indledningsvis skal afprøves i museforsøg.


Paula Sanchis (Center for Kræft og Organsygdomme)

Bevilling på 2.104.793 kr. 

Hendes projekt handler om at undersøge, om mennesker, der holder sig i god fysisk form, videregiver nogle af de positive effekter, træningen medfører, til deres kommende børn. Fx når det gælder energibalance, regulering af kropsvægt og tendensen til at udvikle overvægt. Første fase i Paula Sanchis projekt indebærer en række museforsøg.


Connar Westgate (Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme)

Bevilling på 2.400.000 kr.

Hans projekt handler om at udvide den videnskabelige forståelse af hovedpine i forbindelse med intrakranialt overtryk. Et sådant overtryk kan fx opstå i forbindelse med hydrocefalus – bedre kendt som vand i hovedet.

Læs mere om Lundbeckfondens bevillinger her 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor