19 frie forskningsmillioner

Årets store bevillingsrunde fra Danmarks Frie Forskningsfond har resulteret i, at seks forskere fra Rigshospitalet i alt har fået godt 19 mio. kr. 

En række af landets dygtigste forskere kan glæde sig over, at de har fået en stor økonomisk vitaminindsprøjtning. Danmarks Frie Forskningsfond har offentliggjort årets største runde af bevillinger, og seks forskere fra Rigshospitalet har fået støtte på 19,3 mio. kr. til sammen. Den offentlige fond deler hvert år 1,5 mia. kr. ud til nyskabende og excellente forskere på tværs af videnskabelige og faglige discipliner. 
På Rigshospitalet får de seks forskere penge til at fortsætte deres forskning i så forskellige områder som spermceller, blodkræft, kunstig intelligens i billeddiagnostikken, et autoinflammatoriske syndrom blandt mænd, bakteriel meningitis og ultralydsguidede ballonudvidelser.

De seks forskere og forskningsprojekter er:

- Professor Ivan Richter Vogelius (Center for Kræft og Organsygdomme): 

I moderne kræftbehandling bliver der foretaget op mod 50 skanninger pr. patient, og lægerne har dårlig tid til at analysere alle skanninger. Forskerne i dette projekt vil analysere flere hundrede tusinder skanningsbilleder og udvikle et kunstigt intelligent system, der automatisk skal kunne tolke de mange 3D-billeder for lægerne. 
Bevilling på 5.204.307 ​

- Professor Bo Torben Porse (Finsenlaboratoriet): 

VEXAS er et sjældent og nyopdaget autoinflammatorisk syndrom, som næsten kun rammer mænd. Forskerne i dette projekt vil udvikle en musemodel for VEXAS, som kan bruges til at identificere proteiner, der påvirker VEXAS. Ambitionen er at  identificere lægemidler, der kan hæmme væksten af VEXAS, og som dermed kan bruges i behandlingen af sygdommen. 

Bevilling på 2.879.878 

- Overlæge Kim Theilgaard-Mönch (Finsenlaboratoriet): 

Mange børn og voksne patienter med blodkræfttypen akut myeloid leukæmi (AML), som i dag får standardbehandling med kemoterapi, responderer ikke på behandling - eller får tilbagefald af deres sygdom, fordi kræftcellerne er opbygger immunitet overfor kemoterapi. I dette projekt skal forskerne identificere helt nye og mere effektive kombinationer af lægemidler, som kan hjælpe denne gruppe patienter. Projektet begynder i laboratoriet og skal efterfølgende prøves af i klinikken.  

Bevilling på 2.878.409 

- Professor Anders Juul (Afdeling for Vækst og Reproduktion): 

Forskerne skal I dette projekt karakterisere effekten af humane sædcellers funktion og finde frem til, hvordan disse sædceller kommunikerer med de kvindelige kønsveje og influerer på mandens fertilitet. 

Bevilling på 2.112.622 kr. ​

Professor Niels Obel (Afdeling for Infektionssygdomme):

Forskerne bag dette projekt har indsamlet bakteriologiske fund for samtlige danske patienter med bakteriel meningitis. Disse oplysninger var ikke tidligere en del af de danske registre, og adgangen til de mikrobiologiske data giver mulighed for at beskrive risikofaktorer og prognose for nogle af de mere sjældne former for meningitis. Studiernes resultat kan have interesse for patienterne oggøre det nemmere for sundhedsvæsenet at planlægge rehabiliteringsforløb og identificere risikopatienter

Bevilling på 1.884.368 

Jacob Thomsen Lønborg (Afdeling for Hjertesygdomme): Intravascular ultrasound guided PCI in STEMI (iSTEMI

Forskerne skal her undersøge ultralydsguidede ballonudvidelser (PCI) som metode og sammenligne resultaterne med forløb, hvor hjertekarpatienter får ballonudvidelser baseret på en anden metode, hvor røntgenundersøgelser af pulsårene guider lægerne. 

4.330.200 


Redaktør