Uddannelsespris for visionær indsats inden for uddannelse og forskning

​​Afdelingslæge, ph.d. og klinisk lektor Jeanett Strandbygaard hædres med Danica Pensions Uddannelsespris 2022 for sin visionære indsats inden for udvikling af uddannelse og forskning.​

Torsdag d. 2. juni 2022 modtog afdelingslæge Jeanett Strandbygaard Danica Pensions Uddannelsespris 2022 for sin indsats på forsknings- og uddannelsesområdet. Prisen blev uddelt af bestyrelsen for Danske Lægers Forsikringsforening under Danica Pension i samarbejde med Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

​Prisen blev overrakt af professor Charlot​​​te Ringsted ved en ceremoni i Domus Medica

Jeanett Strandbygaard, der er afdelingslæge og forsker i Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel på Rigshospitalet og klinisk lekto​r på Københavns Universitet får prisen for sin ’store og visionære indsats inden for udvikling af uddannelse og forskning, både præ- og postgraduat, og måden hun formår at tænke uddannelsesmuligheder ind i alle aspekter af den lægelige gerning’, som der stod i bevillingsbrevet.   

Jeanett Strandbygaard har gennem de seneste mange år haft fokus på forskning og udvikling inden for optimering af kirurgisk træning i postgraduat lægelig uddannelse. Den røde tråd gennem hele hendes virke har været ’sikker kirurgi’. Først i relation til brugen af simulationstræning i kirurgi og senest med en databaseret objektiv tilgang til professionel udvikling af det kirurgiske team i projektet ’Operationsstuens Black Box (ORBlack Box).

Jeanett Strandbygaard satte i sit ph.d.-projekt fokus på brugen af simulationstræning af kikkertkirurgi i virtual reality før operation på patienter. Dette tiltag er nu implementeret i den nationale målbeskrivelse for kommende gynækologer. 

​​Ph.d.-projektet lagde kimen for Jeanett Strandb​​ygaards efterfølgende interesse for uddannelsesforskning. Gennem de sidste fire år, har Jeanett Strandbygaard været principal investigator i post.doc. -projektet ’The OR Black Box​: a data-driven paradigm shift in the operation room’​. Et projekt, som omhandler brug af anonyme video- og lydoptagelser til tidstro registrering af arbejdsgange og komplikationer på operationsstuen. De store mængder anonyme data skal bruges til at øge forståelsen af årsagssammenhænge, herunder forstyrrelser, komplikationer og arbejdsgange på operationsstuen.

Operating Room Black Box er oprindeligt udviklet af professor i kirurgi Teodor Grantcharov fra St. Michael’s Hospital i Toronto, Canada. Den danske projektgruppe på Rigshospitalet har gennem de sidste 15 år haft et tæt forskningssamarbejde med professor Grantcharov og er en del af netværket i International Centre for Surgical Safety baseret i Toronto (www.smhicss.ca). Projektgruppen indgår derudover i et internationalt samarbejde med anerkendte hospitalsinstitutioner i Nordamerika og Europa.


Redaktør