​​​

Ny professor vil give den optimale behandling med donorblod

​Morten Hanefeld Dziegiel er ny professor i blodbanken under Afdeling for Klinisk Immunologi, hvor han forsker i præcisionsbehandling ved blodtransfusion.


I Danmark bliver der hvert år givet ca. 250.000 blodtransfusioner til ca. 100.000 patienter. Omkring 1000 af de patienter danner antistof mod donorblodet, der ellers matcher deres egen blodtype, hvad angår ABO og Rhesus-systemet.

-Årsagen til dette er, at donorblodet har andre udgaver - også kaldet antigener- af de i alt 43 blodtypesystemer, som vi mennesker har. Resultatet er, at donorblodet af patientens immunforsvar bliver registreret som værende fremmed og slutteligt elimineres, nogle gange med livstruende bivirkninger til følge. Der sker nemlig det, at patientens krop nedbryder donorblodet, og så kommer patienten igen til at lide af blodmangel, og det er samlet set en meget uheldig situation, siger Morten Hanefeld Dziegiel.

Rigshospitalet førende i kortlægning af donorers blodtyper

Morten Hanefeld Dziegiels forskningsgruppe har igennem flere år arbejdet hen imod, at vi med moderne blodtypegenetiske metoder får bestemt de vigtigste antigener i alle bloddonorers 43 blodtypesystemer. Det arbejde har ført til, at Region Hovedstadens blodbank nu har oparbejdet et af verdens største donorkorps, der er kortlagt med blodtyper helt ned til mindste detalje.

-Med disse foreløbige resultater har vi tilbagelagt halvdelen af vejen mod målet: At give den optimale behandling med donorblod med kendte blodtyper. Resten af vejen mod målet muliggøres af bedre og hurtigere adgang til at bestemme patienternes blodtyper, således at vi kan give personlig præcisionsbehandling til patienten ved en blodtransfusion.

Morten Hanefeld Dziegiel forestiller sig, at det snart bliver teknisk muligt at analysere patienters blodtypesystemer hurtigt og effektivt, så man undgår at give donorblod med et blodtypeantigen, som patienten ikke selv har. Men for at gavne alle patienter skal en sådan analyse kunne foretages hurtigt.

-Derfor forsker vi sammen med DTU i en helt ny teknologi, som kan bestemme patienters og donorers fulde blodtyper hurtigt og effektivt. Derudover skal et IT-system hjælpe med at fremsøge det bedst matchende donorblod på lageret i Region Hovedstaden til den enkelte patient. Alt dette håber vi at få adgang til i en nær fremtid her på Rigshospitalet. For patienterne vil det kunne betyde færre komplikationer, bedre behandlingseffekt og nedsat indlæggelsestid, siger Morten Hanefeld Dziegiel.​​Redaktør