​​

Ventetider i Afdeling for Kæbekirurgi

​En meget stor tilstrømning af patienter med behov for bøjle- og kæbekirurgiske forløb og for få ressourcer betyder, at mange patienter oplever at få en indkaldelse med lang ventetid. Afdelingen arbejder målrettet på at forkorte ventetiderne.


​Afdeling for Kæbekirurgi har de seneste år oplevet en meget stor tilstrømning af patienter. Tilstrømningen har været så stor, at den overstiger, hvad afdelingen har kunne imødekomme med de ressourcer, der er til rådighed.

- Vi er rigtig kede af, at nogle af vores patienter venter længere tid end nødvendigt. Vi har i en årrække oplevet en meget stor tilstrømning af patienter, og vi er i gang med flere tiltag, der skal afhjælpe de nuværende ventetider, men også tiltag der skal sikre, at flere kan blive behandlet i fremtiden, siger Thomas Kofod, cheftandlæge i Afdeling for Kæbekirurgi og påpeger, at han forventer, at de aktuelle ventetider bliver kortere og kortere.

Baggrunden for tilstrømningen skal blandt andet findes i at antallet af henvisningerne, er steget i takt med demografi og tilflytninger til Region Hovedstaden, som er vokset kraftigt. Hertil kommer den fortsatte nationale mangel på bøjletandlæger i kommuner og privat praksis, som bidrager til at øge behandlingsbehovet. Derudover mangler hospitalsområdet kapacitet blandt andet i form af plads og personale.

- De seneste år, har vi sat ind og behandlet flere patienter med de her særlige tand- og kæbeproblemer, og den indsats vil vi gerne fortsætte og skrue mere op for. Desværre kommer det til at tage tid, og penge er ikke nok til at løse hele problemet. En stor udfordring er, at patienterne har brug for forløb med bøjletandlæger, og dem er der mangel på i hele landet, forklarer Thomas Kofod.

Thomas Kofod pointerer, at afdelingen prioriterer behandlingen af akutte og alvorlige sygdomme, og de behandlinger, som patienten kun kan få på Rigshospitalet.

Komplekse forløb med nødvendig ventetid

Et kæbekirurgisk forløb med bøjle er et komplekst forløb, der foregår over mange år og består af flere dele.  En indledende konsultation, ofte fjernelse af visdomstænder, tandregulering i en periode på 15-18 måneder før operation, selve operationen af kæben samt efterfølgende tandregulering typisk i 9-12 måneder. Samlet kan det aktive patientforløb vare op til 3-4 år og kan ikke stoppes, når der først er igangsat:

- I de her forløb vil vores patienter opleve en nødvendig ventetid, fordi bøjlebehandling og kæbekirurgi først kan gå i gang, når knoglerne er vokset færdige, og det er de omkring 18-20 årsalderen, forklarer Thomas Kofod, og fortsætter:

- Så generelt hvis man bliver henvist til hospitalet til kæbekirurgisk behandling som 13-årig grundet tand og kæbestillingsfejl, skal man forvente, at der vil være en nødvendig ventetid på minimum fem år, før knoglerne vil være klar til en eventuel operation. Ventetiden på behandling, efter knoglerne er fuldt udvoksede, arbejder vi hele tiden på at gøre så kort som mulig, siger Thomas Kofod.

Der er tale om et langt forløb, der består af to dele, hvor ventetiderne er forskellige. En ventetid til igangsættelse af bøjleforløbet, og her der er lang ventetid og mangel på bøjletandlæger i hele landet. Den anden ventetid er på kirurgi, og her er der ikke ventetid.

Mange initiativer i gang for at nedbringe ventetiden

Udover den indsats som allerede er i gang, arbejder afdelingen lige nu på at få iværksat de indledende tandreguleringsbehandlinger både internt og ved eksterne specialtandlæger i tandregulering. Ligesom der også er et fokus på at øge den varige kapacitet hen over en årrække, så den kan følge med det stigende antal patienter som bliver henvist:

- Dels planlægger vi at igangsætte en pukkelafvikling af patientforløb til udredning og behandling. Dels ser vi på mulighederne for at etablere afviklingsforløb med henholdsvis eksterne (privat praktiserende red.) specialtandlæger og dels med brug af interne specialtandlæger, ligesom vi arbejder på at styrke samarbejdet med de andre kæbekirurgiske afdelinger i landet, siger Thomas Kofod.

Udover tiltag omkring ventetid og kapacitet bliver kommunikationen med patienterne styrket, herunder oplysning om ventetider i andre dele af landet og mulighederne for behandling der.

Behandling andre steder

I Region Hovedstaden varetages såvel tandregulering og kæbekirurgisk behandling (operation) på Rigshospitalet. Behandlingerne er ikke højt specialiseret og foregår oftest på regionsfunktionsniveau, hvilket betyder, at patienter kan gøre brug af det frie sygehusvalg, så de kan vælge at få deres behandling på et hospital et andet sted i landet, hvis ventetiden er kortere.

- Vi kan godt forstå, man bliver frustreret over at modtage en indkaldelse flere år ude i fremtiden. Men vi indkalder netop patienterne, så de får muligheden for afsøge andre alternativer i Danmark. Derudover er det er en patientrettighed at få oplyst sin kommende tid til fx konsultation eller behandling inden for en måned, forklarer Thomas Kofod om indkaldelsesbrevene.

- De nuværende tider afspejler ventetiden med den nuværende kapacitet og ressourcer, der er afsat til området. Vi arbejder intenst på og forventer ventetiderne bliver kortere end de er i øjeblikket, og så vil vi selvfølgelig skrive til patienterne igen med nye tider, siger Thomas Kofod.

Der er aktuelt ventetid på såvel udredning og behandling i samtlige regioner. ​

Kontakt Afdeling for Kæbekirurgi​


Redaktør