​​​

Intensivpatienter med blodforgiftning kan nøjes med mindre væske

Det giver hverken flere dødsfald eller alvorlige bivirkninger, hvis man halverer væskebehandlingen til intensivpatienter med blodforgiftning, viser nyt forsøg.
Vent...

​​

Foto: Ifølge professor Anders Perner bør de nye forsøgsresultater føre til, at  man i Nordamerika revurderer de kliniske retningslinjer for væskebehandling mod blodforgiftning.​


Et brændende spørgsmål i behandlingen af de mest alvorligt syge intensivpatienter med svær blodforgiftning er, hvor meget væske de skal have. Forskning fra Rigshospitalet og en række andre hospitaler viser nu, at intensivafdelingerne kan skære halvdelen af væskebehandlingerne fra, uden at det forøger patienternes risiko for at dø eller få alvorlige bivirkninger.  

I et klinisk forsøg har forskerne sammenlignet den nuværende standardvæskebehandling mod blodforgiftning (gennemsnitligt 3.8 liter pr. patient) med en mere restriktiv brug af væske (1,8 liter). Efter tre måneder var både dødeligheden og antallet af alvorlige bivirkninger ens i de to grupper.

Lederen af studiet, der netop er publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine​, er professor Anders Perner fra Afdeling for Intensiv Behandling på Rigshospitalet.  

- Mit personlige udgangspunkt er, at vi på baggrund af disse resultater bør være mere restriktive med vores brug af væskebehandling til patienter med svær blodforgiftning. Disse patienter får mange behandlinger, og som udgangspunkt vil vi gerne simplificere behandlingen, så længe det ikke skader patienterne. 

Fire ud af ti dør

Blodforgiftning er en hyppig dødsårsag på intensivafdelingerne, og omkring 40 % af patienterne ender med at dø indenfor tre måneder. Anders Perner og kollegerne på intensivafdelinger i Danmark og udlandet prøver derfor hele tiden at finde forbedringer af de mange hverdagsbehandlinger, der kan redde flere patienter. 

- Blandt forskere har der været en del bekymring, om vi nogle gange giver for meget intravenøs væskebehandling, fordi den overskydende væske ender i organerne. Vi kan ikke give et endeligt svar på, hvor meget væske de skal have, men resultaterne er med til at blåstemple en dosis, der ligger inden for den ramme, som vi undersøger i forsøget. Det er betryggende at vide. 

Forsøget tyder samtidig på, at risikoen for at dø måske endda er mindre i den undergruppe af intensivpatienter, som har brug for respirator, hvis de får mindre væske, men det skal bekræftes i nye forsøg. 

Bør ændre kliniske retningslinjer i Nordamerika

Ifølge Anders Perner kan der i blandt andet Nordamerika være grund til at læse ekstra grundigt med på resultaterne. For her bruger intensivafdelingerne generelt mere væskebehandling, end hvad der er standard i Danmark. 

- Vores forsøg bør resultere i, at man i Nordamerika overvejer, om retningslinjerne skal ændres, så de skruer ned for brugen af væskebehandling. De doser væske, vi undersøgte, var sikre, men vi må formode, at der er en maksimal sikker dosis, og overskrider man den dosis, bliver væske skadeligt for patienterne, siger Anders Perner. 

Forsøget er gennemført på en række intensivafdelinger i Danmark, Norge, Sverige, England, Schweiz, Italien og Belgien – og er finansieret af Novo Nordisk Fonden og Rigshospitalet. Forsøget fortsætter nu med en 1-årsopfølgning, hvor forskerne vil undersøge, om patienternes livskvalitet og kognitive funktion er påvirket af, hvor meget væskebehandling de modtog under deres indlæggelse på en intensivafdeling. 

Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor