Nyuddannet ungeambassadør; 'jeg er blevet en bedre sygeplejerske'

​Uddannelsen til ungeambassadør ændrer måden man møder unge patienter på - og for nogle ændrer det hele måden at være sygeplejerske på.

​Danmark har fået 19 nye ’hospitals’-ungeambassadører. De er nu klar til – sammen med 140 tidligere uddannede ungeambassadører – at gøre en forskel for unge patienter på jyske, fynske og sjællandske hospitaler. 

Uddannelsen til ungeambassadør, der som et modul udbydes af Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Rigshospitalets Ungdomsmedicinske Enhed, er målrettet sundhedsprofessionelle, der arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme i hele landet. Uddannelsen, der har eksisteret siden 2011 har til formål at give sundhedsprofessionelle særlige kompetencer og viden til at tage sig af unge patienter på hospitaler i Danmark, så de føler sig set, hørt og inddraget på en ungevenlig måde.

Kursisterne får gennem uddannelsen både viden om og forståelse for, hvad der kendetegner unge med kroniske og alvorlige sygdomme og deres familier i det moderne samfund. De lærer at håndtere problemstillinger i relation til mødet med unge og deres familie og får redskaber til og inspiration til at udvikle egen praksis og organisation i en ungevenlig retning. 

Evalueringerne er uddannelsen er rigtig gode, og alle kursister tilkendegiver, at de virkelig har lært noget om unge, som de kan bruge direkte i praksis. 94,1 % af deltagerne tilkendegiver, at de er enige i eller overvejende enige i, at deltagelsen i modulet har styrket kursistens kompetence til at udvikle egen professionelle praksis. 

For nogle af kursisterne ændrer uddannelsen mere end det, fx for Heidi Hjort og Signe Hoe Christensen fra Roskilde og Ålborg Hospitaler, som er to af de nyuddannede ungeambassadører, fra holdet, der dimitterede 18. maj 2022. 

’Jeg er bleve​t en bedre sygeplejerske’

Børnesygeplejerske Heidi Hjort har været 22 år på børneafdelingen i Roskilde på Sjæællands Universitetshospital, og hun kender alt til arbejdet med børn og unge, men hun har alligevel valgt at gennemføre uddannelsen som ungeambassadør fra Københavns Professionshøjskole, fordi hun tænkte, at der nok alligevel var et eller andet hun kunne lære eller gøre mere af. Hende konklusion er meget entydig:

- jeg synes personligt, jeg er blevet en bedre sygeplejerske af at have gennemført uddannelsen. Jeg har været 22 år i afdelingen og synes, jeg gør det rigtig fint, men jeg har genopfrisket en del og har fået øjnene endnu mere op for, hvad vi kan gøre for at sikre, at vi ser de unge som en særlig gruppe på samme måde som de små børn også er en gruppe, som vi tager særlige hensyn til og har særlige tiltag for, siger Heidi Hjort. 

Hun har gennemført uddannelsen sammen med sin kollega børnesygeplejerske Nadia Madsen. På spørgsmålet om, hvorvidt de vil anbefale uddannelsen til andre, svarer de samstemmende: 

- Ja helt sikkert. Det er et løft af ens uddannelse, og det har været rigtig godt og spændende. 

’Jeg er blevet me​re modig’

Sygeplejerske og ungeambassadør Sine Hove Christensen fra børnemodtagelsen og børneambulatoriet i Ålborg er også en af de nyuddannede ungeambassadører fra hold 2022, og hun er ikke i tvivl om, hvad uddannelsen har betydet for hende: 

- Det har været helt vildt godt. Den måde, jeg møder de unge på, har ændret sig rigtig meget – jeg er blevet meget mere modig i mødet med dem. Nu tør jeg i langt højere grad at spørge ind til dem, og det de står i - også på det personlige plan. Tidligere spurgte jeg nok meget ind til det faglige og det med sygdommen, men nu tør jeg også spørge ind til alt muligt andet – fx, hvordan det går i skolen, hvordan de har det med kæresten, og hvad de laver i deres fritid, fortæller Sine Hove Christensen. 

Et af de fineste eksempler på​ implementering, der lykkes

Årets første 19 færdiguddannede ungeambassadører blev fejret 18. maj 2022 ved en ceremoni på Rigshospitalets Ungdomsmedicinske Enhed, og de fik følgende ord med på vejen af centerchefsygeplejerske Mette Friis fra Juliane Marie Centret, der sammen med Ungdomsmedicinsk Enhed står for koordineringen af uddannelsen med Københavns Professionsskole:

- Ungeambassadøruddannelsen er et af de fineste og bedste eksempler på, hvordan man løfter klinisk praksis ved at implementere. Der er mange dokumenterede resultater af ambassadørernes arbejde. Det er meget tydeligt, at I på hospitalerne er med til at sikre inddragelse af de unge. Deres liv, mindset og tilstand er i fokus - til konferencerne, i sengeafsnit & ambulatorier, i drøftelse mellem tværfaglige kolleger, i projekter, i forskningen, i kommunikationen og man ser det i det fysiske udtryk på stuer, i opholdsrum, i loungeområder, på opslagstavler og meget mere.  Ungdomsmedicinsk Enhed på Rigshospitalet har udviklet fem nationale anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen, og nummer ét er personalekompetencer, og er der ingen tvivl om, at uddannelsen til ungeambassadør gør en forskel og er et vigtig skridt på vej mod det ungevenlige hospital.

- De første hold af ungeambassadører fik at vide, at de skulle hjælpe med at bane vejen for at vi fik uddannet mange flere ungeambassadører. Det har de gjort i stor stil, og det vil I også medvirke til. Vi ser jeres indsats brede sig som ringe i vandet. Meget er nået og meget mere skal nås. Vi får understreget, hvor vigtigt dette initiativ er i forhold til de unge, og som bidrag til den fortsatte udvikling af aktiviteterne i det ungdomsmedicinske område. Ungeambassadøruddannelsen er en fantastisk implementeringsmetode, og den har også været til inspiration for andre, der gerne vil lykkes med at implementere nyt. Fx er Frontløberuddannelsen i Mary Elizabeths Hospital en direkte inspiration, som bruges i udbredelsen af viden og projekter.

​​Fakta om ungeambassadøruddannelsen/-modulet

På landsplan er der i siden 2011 uddannet omkring 160 ungeambassadører. Langt de fleste hospitaler i Danmark har nu en eller flere ungeambassadører, som er særlig uddannede til at tage sig af mødet med de unge og de unge som en særlig patientgruppe.

Uddannelsen til ungeambassadør er en del af uddannelsesretningen professionspraksis på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Man kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som selvstændigt modul. Modulet udbydes af Københavns Professionshøjskole i tæt samarbejde med Ungdomsmedicinsk Enhed, som har skabt og udviklet uddannelsen. Formålet med modulet er at give den sundhedsprofessionelle særlige kompetencer og viden til at udvikle pleje og rehabilitering til unge patienter. 

Uddannelsen består af i alt 60 undervisningstimer fordelt på ca. 9 moduler, hvor kursisterne får viden om både ungdomspsykologi, pubertetsudvikling, body image, kommunikation, forældresamarbejde, mestringsstrategier for unge mv. Kursisterne skal som en del af uddannelsen gennemføre et udviklingsprojekt i egen afdeling, som er med til at forbedre de unge patienters forhold i afdelingen. 

Næste gang uddannelsen udbydes er i september 2022 og interesserede kan læse mere og tilmelde sig på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.


 De 18 ungea​​mbassadører fra hold maj-2022 (der var 19 i alt, men en af de nye ungeambassadører kunne desværre ikke være der på dagen og er derfor ikke med på billedet). Der er deltagere fra både Næstved Sygehus, Nordsjællands Hospital Hillerød, Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Aalborg Hospital.


Redaktør