Nightingalepris til Gitte Petersen - en drivkræft bag udvikling af sygeplejen

​Klinisk sygeplejespecialist Gitte Petersen fra Afdeling for Børn og Unge vinder Rigshospitalets Nightingalepris 2022. Hun får prisen for sit arbejde med udvikling af sygeplejen og evne til at skabe netværk og godt samarbejde


I 38 år har Gitte Petersen fra Afdeling for Børn og Unge arbejdet på Rigshospitalets børneafdeling – de 35 år med børnekræftpatienter. Her har hun især arbejdet med at udvikle og kvalitetssikre pleje og håndtering af centrale venekatetre, og hun var blandt andet med til at udarbejde den første vejledning i 1988 og mange efterfølgende.

- Hvis man ikke h​ar et velfungerende centralt venekateter, kan man ikke gennemføre en behandling. For vores patienter – børnene og de unge – er det deres livline. Der er risiko for forskellige komplikationer – især infektioner. En kateterinfektion kan medføre en længerevarende indlæggelse eller i hvert fald en længerevarende antibiotikabehandling, og det kan også være livsfarligt, fortæller hun.

Det er derfor vigtigt med gode evidensbaserede retningslinjer samt sikre, at personalet altid er opdaterede og oplærte i procedurerne. Derfor har børne-ungeafdelingerne siden 2005 gennemført struktureret undervisning og certificering af personale, og andre afdelinger på Rigshospitalet er løbende kommet med.

- Dette kan kun lade sig gøre hvis der er opbakning både fra ledelse og alle kollegaer samt ikke mindst et tæt og godt samarbejde med børneanæstesien i Juliane Marie Centret, siger Gitte Petersen.

Gitte Petersen modtog Nightingaleprisen 2022 ved Rigshospitalets Sygeplejesymposium 25, maj 2022, og i indstillingen til prisen lød​ det blandt andet således: 

- Gitte Petersen er og bliver en utrættelig ildsjæl, som har gjort – og fortsat gør – en stor forskel for børn og unge med kræft og deres familier.

I indstillingen fremhæves også Gitte Petersens samarbejdsrelationer og netværk i hele Juliane Marie Centret, på Rigshospitalet og på både nationalt, nordisk og internationalt niveau.

- Samarbejde, erfaringsudveksling og vidensdeling er vigtigt i et så forholdsvis lille land med heldigvis blot få børn og unge, der får kræft. Jeg synes, det er utroligt værdifuldt at danne netværk med vores danske og nordiske kolleger – hele tiden med det fokus at gøre det bedst mulige for børn og unge og deres familier, siger hun.

Siden Gitte Petersen startede med at arbejde med børnekræftpatienter, er der sket en stor forbedring i overlevelsen blandt børn med kræft.

- Nu fokuserer vi ikke kun på behandling, men også på, at børn og unge skal have et så normalt liv som overhovedet muligt med skole, kammerater, daginstitution, leg og bevægelse og mest mulig tid derhjemme. I det her speciale keder man sig aldrig, tværtimod. Der har været en rivende udvikling. Man lærer noget nyt hver dag.  Nye behandlinger, nye måder at se på tingene – nye måder at arbejde og samarbejde med børnene, de unge og deres familier på. Det synes jeg har været helt utroligt givende at få lov til at være en del af, slutter hun.

Nightingaleprisen 2022 blev uddelt ved Rigshospitalets sygeplejesymposium 25. maj 2022. og blev overrakt af vicedirektør Susanne Poulsen.


Denne artikel er et uddrag af ​​'Nightingale-priser til drivkræfter bag udvikling af sygeplejen'​, som omhandler vinderne fra både 2020 og 2022.


Redaktør