​​​​​​​​​​​​​​​​

Patienter kommer hjem kun to dage efter lungekræftoperation

​For 15-20 år siden lå patienter i Danmark ofte på hospitalet i op mod 10 dage, når de fik fjernet lungekræft. Nu kommer de fleste hjem efter to dage. Rigshospitalet ligger internationalt i top med behandlingen

Vent...


93% af alle operationer for lungekræft på Rigshospitalet udføres med kikkertkirurgi. Kirurgerne bruger 3D-briller for at få det optimale ud af den videoteknologi, der bruges til kikkertkirurgien. 

Patienter, der er opereret for lungekræft, har færre komplikationer, må sjældnere omkring intensiv afdeling, kan hurtigere komme hjem og får bedre livskvalitet sammenlignet med tidligere. Det er resultatet af en indsats i Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, hvor lærestolsprofessor René Horsleben Petersen og hans kollegaer og studerende har optimeret forløbet for patienter med lungekræft. 

-  Over en årrække har vi forbedret, hvordan patienter bliver forberedt til operationen, måden vi opererer på og forløbet bagefter, fortæller René Horsleben Petersen. 

Hvor det for 15-20 år siden var normalt, at patienterne lå 10 dage på hospitalet, ligger flertallet af patienterne nu kun i to dage. En udvikling, der er så bemærkelsesværdig, at René Horsleben Petersen netop er inviteret til den britiske thoraxkirurgiske årskonference for at tale om resultaterne, som hans udenlandske forskerkollegaer næsten ikke ville tro på. 

Opereres gennem tre små huller

Ændringen skyldes i høj grad, at flere får kræften fjernet ved en kikkertoperation gennem tre små huller mellem ribbenene frem for ved åben kirurgi, hvor patienten er længere tid om at komme sig. 

Faktisk er 93 procent af de operationer for lungekræft, der bliver lavet på Rigshospitalet, foretaget ved hjælp af kikkertkirurgi. 

- Det er en meget høj andel, når vi sammenligner med for eksempel USA, Tyskland og England, hvor der også går længere tid, inden patienterne kommer hjem, siger René Horsleben Petersen, der sammen med lungekirurgiske kollegaer i afdelingen er ophavspersoner til kikkertteknikken, der ude i verden er kendt som ’the Copenhagen approach’.

Den bruges af 80 procent af alle lungekirurger i Europa, som kommer rejsende til Rigshospitalet for at blive undervist i metoden. Men også andre ændringer i patientforløbet har gjort en forskel. 

Hurtigere ud af sengen 

- Den tidlige mobilisering er vigtig, og her er der stor ros til vores dygtige sygeplejersker, der sørger for, at patienten kommer op at sidde eller gå rundt samme dag, som operationen har fundet sted. Et simpelt, men genialt, træk er, at patienterne selv skal gå ud til buffeten og hente mad. Så får de både gået, spist og talt med de andre patienter. Jo mere selvhjulpne, de er – og hvis de kan lokkes til en tur på motionscyklen – jo hurtigere kan de komme tilbage til deres daglige gøremål og blive raske, siger René Horsleben Petersen og peger på endnu en indsats:

- Tidligere lagde vi ofte to dræn under operationen. Men det har vist sig, at lungehulen kan absorbere mere væske, end vi troede, og at en del væske ikke behøver blive ledt ud af kroppen. Nu nøjes vi med at lægge et eller ingen dræn, og vi fjerner dem tidligere.

Vigtigt hvordan smerterne dulmes

Den ændrede måde at lægge dræn på betyder, at patienterne har færre smerter og ofte kan undvære morfin, som kan give forstoppelse, kvalme og svimmelhed og risikerer at forlænge hospitalsopholdet. Når lægerne samtidig lægger et lokalt smertekateter i stedet for epiduralblokade, giver det også færre bivirkninger. 

De mange tiltag er baseret på forskning, som blandt andre overlæge og professor i kirurgi Henrik Kehlet har været pioner indenfor. Han og René Horsleben Petersen står begge bag det store studie Why in hospital?, som kortlægger, hvorfor nogle patienter har et længere forløb end andre, selvom de er indlagt med samme sygdom. 

Tør komme hjem tidligere

Et af opmærksomhedspunkterne er forventningsafstemning med patienterne. 

- Vi siger inden operationen, at hvis alt går godt, skal de regne med at komme hjem efter to dage. Så indstiller de sig på det og bliver næsten skuffede, hvis de skal blive længere. Har du først sagt til en patient, at vedkommende skal være her en uge, kan det føles utrygt at blive udskrevet efter fire dage, selvom det ud fra en lægelig vurdering vil være korrekt, siger René Horsleben Petersen. 


Fakta om lungekræft:

  • Cirka 4.800 danskere får konstateret lungekræft hvert år
  • Godt en fjerdedel kan opereres
  • Omkring 400 patienter med lungekræft opereres på Rigshospitalet hvert år, heraf 93 procent med kikkertkirurgi

Screening ønskes: 

René Horsleben Petersen er med i screeningsgruppen under Dansk Lunge Cancer Gruppe, som har ansøgt Sundhedsstyrelsen om et nationalt screeningsprogram. Her er forventningen – baseret på resultater fra udlandet – at hospitalsforløbene for lungekræftpatienter kan blive yderligt optimeret, hvis lungekræft i fremtiden kan opdages tidligere via et screeningsprogram.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor