​​​​​

Nyt landsdækkende studie skal sikre bedre behandling af og forebyggelse af tidlig pubertet

​Flere og flere piger går tidligt i puberteten. Et nyt landsdækkende studie skal forsøge at finde årsagerne og en mulig løsning.

Udvikling af for tidlig pubertet er et stigende problem i hele verden. Man ser en stigende tendens til, at piger helt ned i førskolealderen udvikler bryster, og går tidligere og tidligere i puberteten. Det kan have store konsekvenser for pigernes livskvalitet og psykosociale trivsel. Derudover er tidlig pubertet associeret med en øget risiko for sygdom senere i livet.

Forskere ved endnu ikke, hvad den præcise årsag er, men man har peget på faktorer som livsstil, der forårsager overvægt, samt hormonforstyrrende stoffer i vores miljø. Et nyt landsdækkende projekt, der inkluderer alle de danske børneafdelinger, vil forsøge at finde årsagen til den tidligere pubertet og undersøge nye alternative behandlingsstrategier, som alternativ til den pubertetsbremsende behandling.

Forskningsprojektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 9.9 mio. kr. og alle børn i Danmark, der bliver henvist med for tidlig pubertet til landets børneafdelinger, vil blive spurgt om de vil deltage. Målet er at undersøge om livsstilsændringer og/eller medicin kan udsætte pubertetsudviklingen hos overvægtige piger.

​Billede: Overlæge Rikke Beck Jensen fra Afdeling for Vækst og Reproduktion. Rikke er leder af projektet.

Overlæge Rikke Beck Jensen fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, der skal stå i spidsen for studiet, forklarer: 

- Vores hypotese er, at miljøfaktorer såsom livsstil der kan føre til overvægt samt eksponering for hormonforstyrrende kemikalier, påvirker tidspunktet for pubertetsdebut hos danske piger enten direkte eller gennem epigenetiske forandringer. Vores randomiserede placebo-kontrollerede studie vil gøre os klogere på, om en ny alternativ behandlingsstrategi for overvægtige piger med tidlig pubertet med livsstilsændring og/eller medicinsk behandling, der øger insulinfølsomheden, kan forsinke pubertetsudviklingen og have gavnlige effekter på helbredet.

- Der er et stigende behov for nye forebyggelses- og behandlingsstrategier for børn med for tidlig pubertet, hvilket denne undersøgelse kan hjælpe os med at udvikle. Hvis vi kan finde mulige biomarkører til at identificere børn i risiko for tidlig pubertet, får vi et redskab, som kan bruges i rutinemæssige screeninger hos skolesundhedsplejersken eller den praktiserende læge i fremtiden. Studiet har dermed potentiale til at give os ny viden, der kan gøre det muligt at indføre nye behandlinger, som kan forsinke pubertetsudvikling ved hjælp af livsstilsintervention og/eller medicinsk behandling.

Projektet gennemføres som et nationalt kohortestudie, hvor alle børn, der bliver henvist med for tidlig pubertet til landets 18 børneafdelinger, bliver inkluderet i projektet over en periode på tre år. Forskerne vil som led i projektet bl.a. undersøge pigernes BMI og metabolisk funktion samt deres niveau af hormonforstyrrende stoffer og deres genetiske og epigenetiske mønster. 

Sideløbende med undersøgelserne laver forskerne et forsøg med en ny behandlingsstrategi, hvor de i et randomiseret, placebo-kontrolleret studie undersøger, om livsstilsændring og/eller medicin kan udsætte pubertetsudviklingen hos overvægtige piger.     

Studiet er forankret i Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet under ledelse af overlæge Rikke Beck Jensen. Styregruppen for projektet repræsenterer førende pædiatriske endokrinologer i Danmark samt eksperter indenfor metabolisme, molekylærgenetik og hormonforstyrrende stoffer. Sammensætningen af gruppen giver en unik mulighed for en tværfaglig tilgang til de kliniske udfordringer og hermed translationel forskning forklarer Rikke Beck Jensen. 

- Det er en stor styrke for projektet, at læger med børneendokrinologisk ekspertise fra børneafdelingerne i Danmark har givet tilsagn til at deltage i studiet, og at styregruppen repræsenterer de fire højtspecialiserede børneafdelinger i Danmark. Tilsammen repræsenterer vi hele Danmark.     

Forskerne regner med, at omkring 1500 piger vil blive inkluderet i projektet over en treårig periode, da omkring 500 piger henvises hvert år med diagnosen ’tidlig pubertet’ i Danmark.


For yderligere information om projektet eller interview, kontakt

Rikke Beck Jensen
Overlæge, Afdeling for Vækst og Reproduktion
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
e-mail: rikke.beck.jensen@regionh.dk 

Eller 

Linda Svenstrup Munk
Presse- og kommunikationskonsulent
Kommunikation og presse, Rigshospitalet
Telefon 22 96 68 98
e-mail: linda.svenstrup.munk@regionh.dk


Redaktør