​​​​​

Aktivitetsmålere skubber mennesker i gang

En metaanalyse af 121 studier viser, at folk er markant mere aktive, hvis de får feedback på deres aktivitet fra et ur eller en telefon.

Vent...


Jan Christensen (t.v.) og Rasmus Tolstrup Larsen er to af forskerne bag det nye studie. 

Hvis din telefon eller et ur på armen dagligt fortæller dig, hvor mange skridt du er gået, så er du sandsynligvis markant mere fysisk aktiv. Det er konklusionen på et stort metastudie, som er offentliggjort i det ansete tidsskrift British Medical Journal. En forskergruppe fra primært Rigshospitalet har gennemgået 121 studier rundt i verden, hvor man har undersøgt, i hvor høj grad det øger folks fysiske aktivitet, hvis de får feedback ved hjælp af fysiske aktivitetsmålere. Den typiske deltager i studierne går 1.235 skridt mere dagligt og dyrker knap 49 minutters mere hård eller moderat motion om ugen, hvis de bærer et ur eller en telefon, som følger deres aktivitet. I alle studierne sammenlignes deltagerne med deltagere, som ikke får denne feedback. 

Ifølge en af forskerne bag studiet, seniorforsker og forskningsleder Jan Christensen fra Afdeling for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet, er resultaterne overraskende entydige. 

- Jeg er overrasket over, hvor stor en effekt disse aktivitetsmålere har. Resultaterne skal ses i lyset af, at al forskning på området viser, at det at øge for eksempel gangdistancen med 1.000 skridt mere om dagen vil have en betydelig effekt på såvel sygelighed og risiko for at dø, siger Jan Christensen.

Han fremhæver, at aktivitetsmålere i dag reelt set ikke behøver at koste noget, fordi folk kan bruge diverse apps på deres telefoner. Samtidig kræver det meget lidt introduktion til folk, hvis fx hospitaler og kommuner vil begynde at anbefale folk at bruge dem. 

- Hvis vi anvendte viden om resultaterne på samfundsplan, ville vi sandsynligvis kunne rykke markant på det generelle fysiske aktivitetsniveau. Det gælder både på hospitalerne, når vi skal udskrive patienter, eller i kommunerne i forbindelse med genoptræning, rehabilitering og forebyggende indsatser, siger Jan Christensen. 

Hjælper alle grupper af mennesker

Resultaterne er overbevisende, fordi de er konsistente på tværs af mange forskellige grupper og i alt 16.743 personer, som indgår i de 121 studier. De fleste af studierne undersøger interventioner målrettet en forebyggende indsats, men en væsentlig del af studierne undersøger effekten hos mennesker diagnosticeret med specifikke sygdomme som fx kræft. Den typiske person, som indgår i studierne, går 6.994 skridt – og forøger altså antallet af skridt med 1.235, hvis de dagligt får feedback om, hvor langt de er gået. 

Førsteforfatteren for det nye studie, forsker i Afdeling for Ergo- og Fysioterapi og konsulent ved IQVIA Healthcare Rasmus Tolstrup Larsen, har i sin forskning fokuseret specifikt på gruppen af ældre personer og har fundet sammenlignelige resultater. Han understreger, at der er sundhedsgevinster at hente for alle.

- Betydningen er størst for mennesker, der er inaktive og måske kun går 4.000 skridt om dagen. Men resultaterne er konsistente på tværs af deltagere med meget forskellige fysiske udgangspunkter og forskellige diagnoser. Derfor kan vi med rimelighed forvente en effekt hos både mennesker, der allerede går 10.000 skridt om dagen, og mennesker som måske er begrænset af en eller flere sygdomme, siger Rasmus Tolstrup Larsen.

Flest kvinder deltager

I det nye metastudie indgår kun randomiserede, kontrollerede studier, hvor forskere har inddelt forsøgsdeltagere vilkårligt via lodtrækning i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Deltagere i førstnævnte gruppe har fået feedback på deres aktivitetsniveau, mens kontrolgruppen har gennemført programmet uden feedback. Typisk har deltagerne i de 121 forsøg gennemført et 12 ugers program, hvorefter resultaterne er blevet opgjort. På tværs af alle studier er godt tre ud af fire af forsøgsdeltagerne kvinder, og de fleste af studierne blev gennemført i USA eller i Europa. ​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor