​​​​​

”Samtale om Liv og Behandling” nomineret til pris

​Konceptet Samtale om "Liv og Behandling", der sætter fokus på den svære samtale mellem sundhedsfagligt personale og patienter og pårørende er nomineret til Danske Regioners Årets Borgerinddragende initiativ 2022. 


 Katrina Pitt Winther (t.v.), Stine Novrup Clemmensen og Cæcilie Borregaard Myrhøj er indstillet til Danske Regioners borgerinddragelsespris. 

Siden 2016 har Danske Regioner uddelt en pris til et borgerinddragende initiativ. I år er overskriften for prisen ”Den sidste tid”. Ud af 23 indstillinger er konceptet ”Samtale om Liv og Behandling” en af fem nominerede. 

- Det er et kæmpe skulderklap, at projektet er nomineret til prisen. Forhåbentlig kan det være med til at sætte øget fokus på, hvor vigtigt det er, at vi har et sundhedsvæsen, som inddrager det hele mennesker.  Vi skal turde tale med patienten om den virkelighed de er i, siger klinisk sygeplejespecialist Cæcilie Borregaard Myrhøj.

Cæcilie Borregaard Myrhøj har udviklet konceptet sammen afdelingslæge Stine Novrup Clemmensen, Dorte Toudal Viftrup (postdoc, psykolog, Syddansk Universitet) og projektchef Katrina Pitt Winther. 
Konceptet er startet i Afdeling for Blodsygdomme sammen med patienter, pårørende og personale, for at imødegå behovet for at tale om livet med en kronisk fremadskridende sygdom på et mere eksistentielt plan. Ved at starte samtalen tidligt i patients forløb, kan behandling og pleje tilpasses den enkeltes patients ønsker under svære livsomstændigheder. 

Den svære samtale
Samtale om Liv og Behandling er i dag en integreret del af afdelingens rutiner, og personalet trænes i samtalerne bl.a. via simulationstræning med professionelle skuespillere. Efterfølgende har både læger og sygeplejersker en samtaleguide, de kan støtte sig til og en skabelon til dokumentation af patientens ønsker i patientjournalen.

- Ligesom at læger ikke er født med evnen til at fjerne en blindtarm, så kræver også de svære samtaler tekniske færdigheder. Der er en grund til navnet ”den svære samtale”. Den indeholder svære følelser: Frygt, sorg, vrede, angst, skuffelse. Vi skal træne at turde åbne op for – og være i det sårbare rum med patienter og pårørende”, fortæller Stine Novrup Clemmensen, initiativtager og afdelingslæge.

Patienter og pårørende har taget godt imod samtale- og forberedelsesmaterialet, og de oplever, det giver værdi i den svære situation, de befinder sig i. Det åbner også op for at tale om emner, som kan være uvante at tale om mellem patient og pårørende. På den måde fortsætter samtalerne derhjemme og i den efterfølgende dialog med personalet. Det har været vigtigt for patienter og pårørende, at samtalekonceptet giver mulighed for at tilpasse information om prognose til patientens ønsker, og at de får mulighed for at kunne prioritere, hvordan den sidste tid skal bruges.

Alt i alt har Samtale om Liv og Behandling vist sig som et positivt værktøj for både patient, pårørende og personale. Foreløbig er konceptet evalueret gennem et kvalitativt studie. I 2022 er der derfor planen at teste effekten af konceptet i et randomiseret kontrolleret studie på landets øvrige hæmatologiske afdelinger. Forhåbentlig kan konceptet også udbredes til andre afdelinger i Center for Kræft og Organsygdomme i løbet af 2022. 


Redaktør