​​​​​​​​

Medicin på skoleskemaet

​Nyt undervisningstilbud skal gøre skolebørn klogere på medicin


Kan skoleelever læse og forstå en indlægsseddel? Kan de forklare, hvorfor noget medicin findes som tabletter, mens anden medicin kun finder vej ind i kroppen via inhalation eller injektion? Hvor lang tid tager det egentlig at opløse en brusetablet? Kan eleverne gennem diskussion og øvelser opnå ny viden om smerter og smertestillende medicin? Og kan de lære at omgås medicin mere hensigtsmæssigt?

Disse og mange andre spørgsmål vil et forskerteam fra Institut for Farmaci på Københavns Universitet og Rigshospitalets Afdeling for Bedøvelse og Operation i Juliane Marie Centret undersøge med projektet Skole-Medicin-Temadagen (SMT).

Om Skolemedicin-Temadagen

Projekt Skole-Medicin-Temadagen (SMT) ledes af lektor Lotte Stig Nørgaard fra Københavns Universitet og viceprojektleder, klinisk farmaceut Bettina Nygaard Nielsen fra Afdeling for Operation og Bedøvelse i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Projektet løbet af stablen det næste 1 ½ år, hvor tilbuddet vil blive kvalitetsudviklet, implementeret og evalueret på intet mindre end 80 skoler fordelt i hele Danmark.

Baggrunden for projektet er, at man på landsplan ser en stigning i forbruget af medicin hos børn, uden at kunne se en stigning i antallet af syge børn. Derfor ønsker skolemedicin-projektet gennem information og leg at være med til at vende denne udvikling

Temadagen er udviklet af en tværfagligarbejdsgruppe bestående af farmaceuter, læger, lærer og didaktikere. 

Der er fire læringsmål for temadagen:

Skoleeleverne skal kunne

  • Skelne mellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig brug af medicin

  • Identificere alternativer til medicin

  • Begrunde forskellig opbevaring af medicin

  • Have forståelse for forskellige dispenseringsformer

Skole-medicin temadagen er et velafprøvet koncept, der består af 12 forskellige lege- og læringsaktiviteter, f.eks. brusetabletøvelse, en smertetærskel-øvelse, medicinbingo og medicinstafet. Det er apoteksfarmaceuter, som underviser på temadagen på de lokale skoler. 

Positive evalueringer fra både lærere og elever

De første tilbagemeldingerne fra lærer og elever omkring temadagen er virkelig positive, fortæller viceprojektleder Betina Nielsen:

- Vi har i testfasen været på 7 skoler i 10 klasser fordelt på 5-6 klassetrin, og vi kan gennem evalueringerne se, at øvelserne og dagen ser ud til at have haft den ønskede virkning:

Eleverne fra en af de deltagende skoler fortæller, at det ”… var rigtig sjovt at afprøve vores smertegrænse”.
Også lærerne er glade for temadagen. I en video om projektet, fortæller skolelærer Jens Christian:

- Det fungerede supergodt! Når virkeligheden kommer ind i skolen. Det fungerer godt, når der kommer fagpersoner inde i skolen, som kan svare på rigtig meget

Eleverne gør forskerne klogere

I løbet af temadagen er det dog ikke kun eleverne, som blev klogere på medicin. Eleverne bidrager også via et spørgeskema (anonymt) med oplysninger omkring deres tidligere smerteoplevelser, som skal gøre forskerne klogere på udbredelse af længerevarende smerter hos børn. 

Evaluering af temadagen vil afdække elevernes udbytte og samtidig bidrage til at optimere elevernes udbytte. En undersøgelse af muligheder og barrierer forbundet med afvikling af temadagen vil også blive undersøgt for at sikre en bæredygtig forankring. 

Donation fra Novo Nordisk Fonden

Projektet har i december 2021 fået en donation fra Novo Nordisk Fonden på 2 mio. kr. der betyder, at projektet nu kan udbredes til hele landet. 

- Ambitionen har fra starten været at gøre SMT til en fast tilbagevendende begivenhed på danske skoler, og vi er nu kommet dette et skridt nærmere med støtten fra Novo Nordisk Fonden”, fortæller Lotte Stig Nørgaard og Bettina Nygaard Nielsen.

Målet er at udbrede temadagen til 80 skoler i hele Danmark og at det på sigt kan blive en årligt tilbagevendende begivenhed

Projektets titel er: Skole-Medicin-Temadagen (SMT): Implementering, evaluering og forankring. Projektet er støttet af Støttet af Novo Nordisk Fonden med DKK 2.125.477 (grant nummer: NNF21OC0071141).

​Se en video om projekt Skole-Medicin-Temadagen

​​


​​

Redaktør