​​

Kønskromosomernes kamp - påvirker det sædkvaliteten?

​Kan kampen mellem X og Y-kromosomerne være en af årsagerne til mænds dårlige sædkvalitet? Det skal et nyt forskningsprojekt på Rigshospitalet være med at afklare.

Mænds dalende sædkvalitet vækker stor bekymring overalt i verden, og mange har forsøgt at finde en forklaring herpå. Nu vil forskere fra Rigshospitalet, Aarhus Universitet og Zoologisk Have i København undersøge, om en af årsagerne kan findes i den interne genetiske kamp mellem X- og Y-kromosomerne, allerede inden sædcellerne når ægget.

Det er velkendt fra andre organismer, at kønskromosomerne i sædceller kæmper en genetisk kamp for at nå ægget og derved opretholder en lige kønsfordeling. Denne kamp er dog aldrig beskrevet hos mennesker, men forskere formoder, at kampen fører til en ineffektiv dannelse af sædceller. Ved at undersøge testikler fra vores nærmeste slægtninge – de store menneskeaber – og sammenligne resultaterne med undersøgelser fra testikler fra mænd, håber forskerne på at kunne identificere de gener, der deltager i kampen mellem X- og Y-kromosomerne. Sammenlignet med de fleste andre dyr er mænds evne til at danne sædceller ringe, hvilket måske kan forklares af at kampen mellem X- og Y-kromosomerne er gået for vidt.

Forskningen ledes af seniorforsker Kristian Almstrup fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet i samarbejde med professor Mikkel H. Schierup fra Bioformatic Research Center på Aarhus Universitet og Christina Hvilsom fra Zoologisk Have i København.

- ”Vi håber på at undersøgelserne kan afsløre hvorfor mænd er dårlige til at danne sædceller og at vi får en bedre forståelse for hvorfor kønskromosomerne er så vigtige for vores reproduktion” fortæller Kristian Almstrup.

- Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at kortlægge, hvilke gener der er udtrykt i sædceller med hhv. et X og et Y-kromosom og herved kan vi danne os et billede af hvilke gener der muligvis er involveret i den genetiske kamp mellem X- og Y-kromosomerne.

Forskningsgruppen vil analysere kønskromosomerne fra menneskeaber og mænd med og uden fertilitetsproblemer og sammenholde dette med genekspressionen i enkeltceller fra testikelvævet. Ud fra dette kan de udlede præcis, hvordan kønskromosomerne påvirker produktionen af sæd.

- Resultaterne vil give os mulighed for at belyse sammenhængen mellem kønskromosomerne og fertiliteten af mænd og store menneskeaber, som orangutang og chimpanse. Ultimativt vil dette give os mulighed for bedre at diagnosticere infertile mænd og hjælpe med at opretholde bestanden af de udrydningstruede store menneskeaber, forklarer Kristian Almstrup.

Forskningsprojektet udgår fra Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion i Juliane Marie Centret under ledelse af seniorforsker Kristian Almstrup. Novo Nordisk Fonden støtter projektet med 15 mio. kr.​

For yderligere information eller interview, kontakt

​Kristian Almstrup

Seniorforsker ved Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, og Associate Professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
E-mail: kristian.almstrup@regionh.dk
Telefon: 35 45 66 39
web: rigshospitalet.dk/almstrup


Redaktør