​​​

7,5 millioner til forskning i kroniske smerter

​Kroniske smerter rammer omkring en fjerdedel af befolkningen. For nogle kan det resultere i højt forbrug af smertemedicin. Forskningsprojekt skal afhjælpe begge dele. 

Vent...

​Omkring en fjerdedel af alle danskere formodes at lide af kroniske smerter. . Samtidig har Danmark i mange år haft et rekordhøjt forbrug af smertemedicin med opioider, der til trods for et lille fald fortsat er højt. For højt, ifølge professor Geana Kurita fra Rigshospitalet, der har modtaget 7,5 millioner kroner til forskning i kroniske smerter. 

- Mit håb er, at vi med vores forskning kan hjælpe nogle af de mange mennesker, der lider af kroniske smerter med at opnå øget livskvalitet. Forhåbentlig vil vi på sigt se en nedgang i forbruget af morfinlignende lægemidler, hvis patienterne får mere viden og flere behandlingsmuligheder, siger Geana Kurita fra Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte på Rigshospitalet.

Hun skal med sin forskning både se afdække forbruget af morfinlignende lægemiddel, opioider, men også udvikle andre behandlingsformer og øget viden om kroniske smerter. 

Test af behandlinger 

Geana Kurita skal i projektet undersøge de positive effekter ved forskellige typer af træningsprogrammer, der blandt andet baserer sig på på mindfulness og virtual reality. Målet er at foreslå nye tilgange, som kan støtte patienterne i selv at håndtere deres smerte, forebygge forværring og ikke mindst forbedre patienternes livskvalitet.

En anden del af forskningsprojektet er en befolkningsundersøgelse, der skal identificere, hvilke risikofaktorer der kan forårsage kroniske smerter samt forbruget af smertestillende lægemidler i Danmark.

Endelig vil Geana Kurita og hendes forskerkollegaer producere informationsmaterialer om kroniske smerter som både patienterne og fagpersoner kan bruge. For på den måde at kunne dele viden om kroniske smerter til så mange som muligt. 

Geana Kurita har modtaget 7,5 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden Forskningsprogram i Sygepleje. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor