​​​

Værdifuldt udbytte af deltagelse i europæisk organisation af børnehospitaler

​Den europæiske organisation for børnehospitaler (ECHO) er en værdifuld kilde til erfaringsudveksling og samarbejde om fælles indsatser og projekter. Samarbejdet har allerede resulteret i fælles projekter til gavn for syge børn i Europa.
Den Europæiske organisation for børnehospitaler i ECHO (European Children’s Hospital Organisation) omfatter børnehospitaler fra 14 lande i Europa. Rigshospitalet blev medlem i 2019, og fra 2022 er et hospital fra Ukraine optaget som medlem. Derfor var direktøren for det største ukrainske børnehospital i Kiev, Okhmatdyt Hospital også med ved det seneste møde, der blev afholdt i Warszawa i november 2022.

Og der er meget, man kan lære af hinanden på tværs af Europa, fortæller Merete Lange, der er centerdirektør i Juliane Marie Centret og projektdirektør i Mary Elizabeths Hospital. Hun er board member i organisationen: 

Merete Lange

- Selv om hospitalerne er forskelligt opbygget og indrettet, er de udfordringer, som europæiske børnehospitaler står med i øjeblikket, meget ens. Alvorlig sygdom hos børn er heldigvis sjældent, og derfor får vi rigtig meget ud af at mødes på tværs af lande og udveksle erfaringer med de andre børnehospitaler. Det giver både inspiration til egen praksis og mulighed for at starte fælles tiltag. Der var fuld opbakning til at optage børnehospitalet fra Kiev som medlem, og det var hjerteskærende og imponerende at høre min kollega Voldomyr Zhovnir, der er er direktør på børnehospitalet, fortælle om deres arbejde under yderst vanskelige forhold, forklarer Merete Lange.  

Som et af eksemplerne på udbyttet af samarbejdet ind til nu, nævner Merete Lange den analyse af arbejdsstyrken blandt sygeplejersker, som en arbejdsgruppe under ECHO for nylig har lavet:

- Vi ser store forskelle i uddannelsestilgang, rekruttering og alderssammensætning som indikator for, hvor længe man bliver ved med at arbejde i børneområdet. Vi kan bruge arbejdet i vores indsatser for tilknytning og rekruttering, forklarer Merete Lange.

Merete Lange fortæller også, at samarbejdet har resulteret i, at der med midler fra EU bliver opstartet en fælles europæisk innovationsplatform, kaldet I4Kids, der skal finde løsninger, målrettet de udfordringer børnehospitaler står over for. Også på byggeområdet er der meget at lære af hinanden: 

- Flere af vores kolleger i ECHO er i gang med eller har bygget et nyt børnehospital, og de har erfaringer med både byggeriet, organisering og indretning, som vi kan lære af. Hospitalerne har fx børneintensive afdelinger og fælles operationsgang for børn og unge. Begge dele bliver  i Mary Elizabeths Hospital nyt for Rigshospitalet. Det lærer vi meget af at høre om i netværket, ligesom vi kan dele ud af de erfaringer, vi gør os på dette område i regi af Mary Elizabeths Hospital på Rigshospitalet, fortæller Merete Lange.

Også på forskningsområdet har ECHO-netværket vist sig at være en god indgang til samarbejde og vidensdeling, fx i relation til forskningsprojekter i Mary Elizabeths Hospital om leg som integreret del af behandlingen. 

Læs mere om ECHO-netværket på echohospitals.org​​

 Medlemmerne af ECHO-organiseringen 


 Se alle medlememrne på ECHOS hjemmeside​ og via nedenstående kort, hvor Ukraine dog endnu ikke er tilføjet. 



Redaktør