​​

Corona-professorer har nyt om vaccinernes effekt og sikkerhed

Onsdag 24. august inviterer ENFORCE til et åbent symposium om den nye viden om antistoffer, effekt og sikkerhed, som ENFORCE-studiet med 6918 vaccinerede danskere foreløbig har givet.


Samtidig med udrulningen af corona-vaccinerne gik de infektionsmedicinske læger i de fem regioner i februar 2021 sammen om et stort studie af vaccinernes effekt og sikkerhed. 6.918 danskere meldte sig som deltagere til ENFORCE-studiet.

Tak til næsten 7.000 danskere
ENFORCE-studiet yder et stort bidrag til forståelsen af vaccinernes virkning og udviklingen af antistoffer og bidrager væsentlig til at understøtte myndighedernes beslutninger om vaccinationsstrategien i Danmark.

- Vi vil gerne formidle den viden, studiet generer, til alle, som er interesseret i vacciner og COVID-19. Og så vil vi gerne sige tak og fejre de næsten 7.000 danskere, som deltager i studiet, og som løbende kommer og får taget blodprøver for, at vi alle sammen kan blive klogere på COVID-19 og vacciner, siger Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet og på Københavns Universitet.

Onsdag 24. august inviterer ENFORCE derfor til et åbent symposium på Rigshospitalet, hvor forskerne vil præsentere resultater fra ENFORCE-studiet for fagfolk, deltagere i studiet, journalister og andre interesserede.

Vaccination beskytter mod alvorlig sygdom ved både delta- og omikron-varianten
- ENFORCE-studiet er begyndt at vise resultater, som kan bruges både internationalt og af de danske myndigheder til planlægning af vaccinationsprogrammet. Senest er data fra ENFORCE om sammenhæng mellem antistofniveau og gennembrudsinfektion blevet offentliggjort i et internationalt videnskabeligt tidsskrift, siger Lars Østergaard, der er cheflæge på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og professor ved Aarhus Universitet.

I ENFORCE-studiet får deltagerne taget blodprøver før vaccination og løbende efter vaccinationen for at måle deres immunreaktion på COVID-19 vaccinationer. ENFORCE har brugt målingerne til at undersøge, hvor højt niveauet af antistoffer var hos deltagere, der fik gennembrudsinfektion (det vil sige COVID-19 infektion hos fuldt vaccinerede personer) med delta-varianten og omikron-varianten. 

For delta-varianten gælder, at jo højere antistof niveau, jo mindre var risikoen for at blive smittet. For omikron-varianten gjorde mængden af antistoffer ingen forskel på risikoen for at blive smittet. Dog ser det ud til, at vaccination beskytter imod alvorlig COVID-19 sygdom, både ved smitte med delta- og omikron-varianten. Resultaterne er blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature Communications.

Kræftpatienter og organtransplanterede danner færrest antistoffer
ENFORCE har også været med til at kortlægge hvilke grupper, der er i risiko for ikke at danne særligt mange antistoffer efter vaccination. Manglende effekt af vaccination ses tydeligst hos deltagere, som er organ-transplanterede eller i kræftbehandling. Derfor blev særligt disse grupper udvalgt til 4. vaccinestik i vinter.

Derudover undersøger ENFORCE kvaliteten af antistofferne. Altså hvor gode er antistofferne til at bekæmpe COVID-19. De vacciner, Danmark har benyttet (Pfizer, Moderna og AstraZeneca), er alle gode til at frembringe antistoffer af høj kvalitet. Særligt efter boostervaccination/3. stik sker der et mærkbart løft i kvaliteten. 

Deltag i symposiet eller følg med online
Sundhedsminister Magnus Heunicke deltager i symposiet, hvor der ud over oplæg fra forskerne også vil være oplæg om det danske vaccinationsprogram fra Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, faglig direktør Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsens direktør Lars Bo Nielsen.

Symposiet afholdes onsdag den 24. august kl. 15-18
Rigshospitalet, Auditorium 1
Blegdamsvej 9, 
2100 København ØOm ENFORCE 

ENFORCE (National Cohort Study of Effectiveness and Safety of SARS-CoV-2 vaccines) studiet er sat i gang af Lægemiddelstyrelsen og styres og koordineres af en gruppe forskere i samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet med inddragelse af Statens Serum Institut. Studiet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet. I samarbejdet indgår landets fem regioner med en række vaccinationssteder i hele landet.


Redaktør