​​​​​​​​​​​​​

Super Seje Søskende Dagen: De syge børns søskende hyldes

​Lørdag den 23. april afholder Rigshospitalet landets første ’Super Seje Søskende Dag’, hvor søskende til syge børn og unge ​hyldes og fejres og anerkendes.

​Hvert år rammes mere end 33.000 børn og unge af en kronisk eller alvorlig sygdom. Og det kan få store konsekvenser ikke blot for det syge barn, men også for raske ​søskende. Den raske bror eller søster kommer let til at lide under det massive fokus, der helt naturligt er på den syge bror eller søster, og de bekymringer forældrene står med i den forbindelse.

Ud af skyggen

Det er med andre ord ikke altid lige let at være søskende til en syg søster eller bror. Det fortæller psykolog Julie Høgh fra Rigshospitalet, som er med til at arrangere dagen:​

- Søskende til kronisk og alvorligt syge børn og unge kommer let til at stå i ’skyggen’ af det syge barn i familien, fordi forældrene naturligvis må bruge størstedelen af deres energi og fokus på det syge barn og bekymringer omkring dette, forklarer Julie Høgh.

- Den raske søster eller bror trækker sig ofte tilbage og vil ikke være til yderligere bekymring for sine forældre. Barnet holder derfor mange tanker, følelser og oplevelser for sig selv, og gør sig umage for at være ”det lette barn”, fortæller Julie Høgh.  

Julie Høgh forklarer, at forskning viser, at søskende, som vokser op i familier med alvorlig sygdom tæt inde på livet, er i risiko for en række psykiske udfordringer gennem livet, herunder både stress, angst, depression, lavt selvværd og generel mistrivsel. Når man i undersøgelser spørger de raske søskende, hvad der havde været hjælpsomt for dem i den periode, hvor deres bror eller søster var syg, og de levede med alvorlig sygdom tæt inde på livet, er svaret entydigt;

- For det første ville det havde haft afgørende betydning for dem, hvis de allerede under søster eller brors sygdomsforløb var blevet inddraget i, hvad der foregår på hospitalet. For det andet, vil de raske søskende gerne føle sig set, hørt og anerkendt – både af mor og far, men også af hospitalets personale, fortæller Julie Høgh. 

På denne baggrund afholder Rigshospitalet fra nu af ”Super Seje Søskende Dag”, som er en helt særlig festdag, som har til formål at anerkende de raske søskende for den rolle, de spiller i familien, at booste søskendes selvværd og at inddrage søskende i, hvad der foregår på hospitalet.

Første gang, dagen afholdes er lørdag den 23. april 2022. Arrangementet er gratis og man kun deltage, hvis man er tilmeldt på forhånd. 

Søskendes skal aner​​kendelse, ses og høres

På dagen vil alle søskende blive inddelt i tre aldersgrupper hhv. 5-8 år, 9-12 år og 13-18 år. Til hver aldersgruppe er der udvalgt nogle helt særlige aktiviteter. Alle søskende vil ved velkomsten få udleveret en mulepose med en logbog/scrapbog i. Når børnene kommer rundt til de forskellige aktiviteter, vil de optjene klistermærker i en logbog/scrapbog som bevis på, at de har gennemført aktiviteten. Når den slutter, vil alle søskende komme op på scenen og få overrakt et diplom på at være en supersej søskende – til musik og stor festivitas.

Mor og far skal også være aktive på dagen. De skal i en brevskrivningscafe og kan deltage i et forældreforum med oplæg og mulighed for erfaringsdeling. Brevskrivningscafeen har til formål at sikre, at alle børn ud over deres diplom også får overrakt et helt særligt kærlighedsbrev fra sine forældre, som vil booste barnets følelse af at være supersej og føle sig set hørt og anerkendt i en periode, hvor meget af mors og fars opmærksomhed helt naturlig tilfalder det syge barn i familien.

Formålet med ’Super Seje Søskende Dagen’ er at sætte fokus på søskende og at hylde dem for at booste deres selvværdsfølelse og give dem mulighed for at afprøve eller blive inddraget i det, der foregår på hospitalet, som ellers normalt er centreret omkring den syge bror eller søster.

Projektet er en del af Region Hovedstadens strategiske mål om at være ’Børnenes Region’ og sætte yderligere fokus på at støtte børn og unge i et sygdomsforløb – også som pårørende. 

Projektet er en del af Rigshospitalets strategi for at støtte søskende bedst muligt. Projektgruppen regner derfor også med, at ”Superseje Søskende” bliver til et tilbagevendende årligt tiltag for søskende på Rigshospitalet og en integreret del af Mary Elizabeths Hospital, og at konceptet på sigt kan udbredes til andre hospitaler i Danmark. 

Man skal være tilmeldt for at kunne deltage i arrangementet​.

Læs mere om Super Seje Søskendedagen på Rigshospitalets hjemmeside

Redaktør