​​​​​​​​​​​​

Ny babylance og mobil intensivafdeling skal redde flere syge nyfødte i Danmark

Takket være en donation fra A.P. Møller Fonden kan Rigshospitalet nu realisere drømmen om en transportabel og højteknologisk intensivafdeling, der kan rykke ud til for tidligt fødte og syge små børn i Danmark.

En vision bliver til virkelighed​

Forestil dig at komprimere hele Rigshospitalets Intensive Afdeling for nyfødte og mindre børn til en mobil enhed på fire hjul, der kan rykke ud på alle tider af døgnet, når der er akut brug for en højt specialiseret indsats.

Kombinationen af udrykningsholdets kompetencer og erfaring samt det højteknologiske udstyr gør, at behandlingen kan starte med det samme og fortsætte under hele turen til hospitalet, samtidig med at mor og far er sammen med deres barn – akkurat som var man på afdelingen. Håbet er, at det kan redde flere liv blandt de allermindste.

Det er den vision, Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn nu kan realisere med en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal på 7,5 millioner kroner.

Fremtidens transportable børne-intensivafdeling

Helt konkret vil donationen blive brugt til at designe og udvikle fremtidens transportable børne-intensivafdeling, bestående af to højteknologiske mobile transportkuvøser og en ny ambulance – Babylancen 2.0. 

Foto: den nuværende Babylance

De to nye kuvøser skal designes, så de er fleksible og hurtigt kan gøres klar til transport og behandling af for tidligt fødte børn og lidt større børn. En intensivafdeling både fylder og vejer. Derfor er det vigtigt, at de nye transportkuvøser bliver lette at håndtere for personalet, og at både arbejdsforhold og patientsikkerhed er helt i top. Samtidig skal den nye mobile løsning i være designet og indrettet, så barnet kan modtage de samme former for højintensiv behandling, som i forvejen tilbydes på Rigshospitalet. 

En ny babylance udgør det sidste element i den nye transportable løsning.  Rigshospitalet råder i dag over én flytransportkuvøse, som også blev doneret af A.P. Møller Fonden i 2015, og som sammen med den eksisterende babylance mange gange har bidraget til livreddende stabilisering og behandling af svært syge børn samt sikker transport til hospitalet. Både kuvøsen og ambulancen er dog ikke længere tidssvarende i forhold til de behandlingsmuligheder og teknologiske løsninger, der findes i dag, så muligheden for at udvikle en ny babylance og to nye fleksible transportkuvøser vækker stor glæde afdelingen og vil få stor betydning for både afdelingen og de patienter og familier, der skal transporteres til Rigshospitalet pga. svær sygdom eller livstruende tilstande. 

Ledende overlæge i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Morten Breindahl, forklarer: 

- En stor del af de børn, vi transporterer, er for tidligt fødte børn i Østdanmark, der bliver hentet få timer efter fødslen. De skal for eksempel have hjælp til at trække vejret i en respirator, og vi skal samtidig kunne overvåge deres blodcirkulation, blodtryk, puls, iltmætning og en række andre vitale værdier kontinuerligt. Andre børn har livstruende infektioner eller store problemer med omstillingsprocessen efter fødslen, der kræver, at der iværksættes højtspecialiseret, intensiv behandling så hurtigt som muligt.  Den nye mobile løsning skal derfor udstyres og indrettes, så der er plads til, at denne behandling kan foregå på betryggende vis også under udrykningskørslen. Jeg glæder sig til at komme i gang med udviklingsarbejdet, slutter han.  

Hvert år transporteres ca. 150-160 alt for tidligt fødte børn og svært syge nyfødte og mindre børn til Rigshospitalet for at modtage intensiv behandling. Børnene transporteres fra andre hospitaler i Østdanmark, når det står klart, at deres livstruende sygdom kræver højt specialiseret behandling.

Foto: Morten Breindahl, Ledende overlæge i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn​​​

Plads til både forældre, behandlere og højteknologisk udstyr

Den nye Babylance vil – som den nuværende – blive indrettet med både et behandlerrum og et forældrerum, så barnets forældre kan være til stede under hele kørslen sammen med deres barn. Dette kan være med til at mindske den vanskelige oplevelse, det er for forældrene at skulle flytte deres lille nyfødte barn fra et hospital til et andet samtidig med, at barnet har brug for livreddende behandling.

​- Forældrene er helt afgørende ressourcepersoner, og særligt i forbindelse med en akut transport er det utroligt vigtigt, at mor og far er tæt på hele tiden. Støtten fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal vil komme til at gøre en stor forskel for både Transportholdet, der henter og behandler børnene, og for de børn og familier, der skal hentes. Ultimativt betyder det, at vi kan levere en endnu bedre behandling end hidtil, fordi vi får bedre udstyr med flere behandlingsmuligheder, forklarer Morten Breindahl.

Babylancen og de nye transportkuvøser skal designes, så der er plads til alle de forskellige maskiner og apparatur, som i forvejen findes på Afdelingen for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet.

Fakta om Transportholdet på Rigshospitalet

 • Har eksisteret siden 1998 og står til rådighed døgnet rundt, hvis et barn har behov for behandling på Rigshospitalet.

 • Består af de mest erfarne speciallæger og intensivsygeplejersker fra Afdelingen for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn.

 • Ved udrykning på akutte transporter er der altid mindst én speciallæge og én intensivsygeplejerske med. 

 • Responstiden er max. ½ time efter assistanceopkaldet. 

 • Hjælper kollegerne med konkrete råd og vejledning om stabilisering og behandling af patienten indtil holdet ankommer

 • Der er altid mulighed for forældre eller andre ressourcepersoner at komme med i Babylancen 

 • Patientsikkerheden skal være i top, og selv mindre bump på vejen, opbremsninger osv. kan få fatale konsekvenser for de små og sårbare patienter, der transporteres. Derfor køres der næsten altid med udrykning, ligesom politiet ofte hjælper til med at komme glat igennem trafikken. 

 • Transportholdet henter primært børn fra de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Bornholm, Grønland og Færøerne, men af og til også fra det øvrige Danmark.

 • Transportholdet henter årligt i gennemsnit ca. 150 børn til Rigshospitalet om året. I 2021 var det samlede antal transporter 208. 

 • De allermindste patienter er født fire måneder for tidligt (23.-24. graviditetsuge) og vejer ned til 500 gram.

 • I særlige situationer anvendes også Forsvarets redningshelikoptere eller ambulancefly. 


Tv-indslag om den nye babylance og de to nye transportkuvøser

- Se indslag på TV 2 torsdag den 14. april 2022​​

Redaktør