​​

Genetikken bag Alzheimers demens afsløret i nyt studie

Det hidtil største studie af genetikken bag Alzheimers demens afdækker nye betydningsfulde områder i generne og viden, som peger frem mod flere muligheder for behandling og forebyggelse

Ruth Frikke-Schmidt er overlæge på Rigshospitalet og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. 

Et stort internationalt forskningsprojekt har identificeret 75 områder i generne, der har betydning for Alzheimers sygdom – det er dobbelt så mange, som man før har kendt. Resultaterne er netop publiceret i tidsskriftet Nature Genetics. 

Fra Danmark har professor, overlæge Ruth Frikke-Schmidt indgået i ledelsen af samarbejdet European Alzheimers & Dementia Biobank. Hun og kolleger fra Rigshospitalet og Herlev-Gentofte Hospital har bidraget med mere end 10.000 genundersøgelser samt statistiske analyser. 

- ​For at kunne forbedre behandlingen af Alzheimers er det essentielt at kende sygdommens genetik og de mekanismer, som karakteriserer sygdommens udvikling i hjernen. Studiet kommer til at ændre den måde, vi forstår de underliggende årsager til Alzheimers demens, fortæller hun. 

Studiet viser, at problemer i immunforsvaret er en væsentlig risikofaktor og at en bestemt type immunceller, der fungerer som ”affaldsopsamlere”, er på spil ved Alzheimers. Derudover viser studiet for første gang, at en bestemt signalvej mellem celler er involveret i sygdommen. 

Studiet bekræfter også to velkendte processer i sygdomsudviklingen: ophobning af stoffet amyloid-beta peptid samt ændringer i det såkaldte Tau protein i hjernen. 

Opdagelserne kan bruges til at åbne nye veje for forskning i behandling af den alvorlige sygdom, som 87.000 danskere lever med. 


På vej mod risikoscore

Et andet vigtigt område, som studiet baner vejen for, er at gøre det muligt ud fra genanalyse at vurdere, hvor stor risiko den enkelte borger har for at udvikle Alzheimers. Den viden kan bruges til at gøre en særlig indsats for at hjælpe de personer, som har en høj risiko. Det tyder  nemlig på, at det i en del tilfælde er muligt at forebygge sygdommen. 

-​ Vores tidligere arbejde på dette område har vist, at forebyggelse af hjertekar-risikofaktorer er vigtigt. Vi har opdaget, at en sund hjertekarmæssig livsstil halverer risikoen for at udvikle demens selv blandt dem med højest genetisk risiko. Med de nye genetiske fund har vi nu mulighed for at optimere denne risikoscore, og udvikle en fælles europæisk demens score, der kan udpege de personer som er i særlig høj risiko og som vil have allerstørst fordel af at blive tilbudt tidlig forebyggelse, siger Ruth Frikke-Schmidt. 

Ruth Frikke-Schmidt leder en arbejdsgruppe under European Alzheimer’s & Dementia Biobank samarbejdet, som har specielt fokus på at udvikle en risikoscore. Hun har netop fået en bevilling fra Fors​kningsfonden ved Sygeforsikring Danmark til at støtte arbejdet med at målrette forebyggelsesindsatsen. 


For yderligere oplysninger: 
Kontakt Ruth Frikke-Schmidt på mail ruth.frikke-schmidt@regionh.dk​ eller telefon 35 45 43 48 (arbejde) eller 22 81 20 81 (mobil).
Redaktør