Eva Mosfeldt Jeppesen skal stå i spidsen for pædiatrien på Rigshospitalet

​Afdeling for Børn og Unge får ny ledende overlæge: Eva Mosfeldt Jeppesen

Vent...

Eva Mosfeldt JeppesenFra 1. juni 2022 skal ledende overlæge Eva Mosfeldt stå i spidsen for Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet i tæt samarbejde med ledende oversygeplejerske Marianne Madsen. Eva Mosfeldt Jeppesen overtager posten efter Karen Vitting Andersen, der er gået på pension. 

Eva Mosfeldt Jeppesen kommer fra en stilling som ledende overlæge på Afdeling for Børn og Unge på Herlev & Gentofte Hospital, hvor hun siden 2012 har stået i spidsen for en lang række tiltag og initiativer til gavn for både patienter, pårørende og personale. 

Eva Mosfeldt Jeppesen glæder sig meget til at starte på Rigshospitalet og møde alle de nye kolleger og samarbejdspartnere:

- Jeg glæder mig meget til at komme ind og blive en del af pædiatrien på Rigshospitalet og være med til at sætte retning og rammer for fremtidens pædiatri og behandlingen af børn og unge. Jeg ved, hvor dygtige og højt kvalificerede alle medarbejdere er i Afdeling for Børn og Unge, og jeg er stolt over, at være den, der er blevet udvalgt til at sikre, at det gode arbejde kan fortsætte og blive understøttet og styrket yderligere, siger Eva Mosfeldt Jeppesen​


Samarbejde og sammenhængskraft i fokus
For Eva Mosfeldt Jeppesen har samarbejdet på tværs af faggrupper og organisatoriske ledelseslag altid været et vigtigt pejlemærke. 

- Jeg mener at samarbejde på tværs af faggrupper og organisatoriske ledelseslag er en vigtig forudsætning for det gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø og et vigtig parameter for patientsikkerhed og effektive arbejdsgange. Jeg vil se frem til at arbejde for at fortsætte og styrke det tætte samarbejde og sammenhængskra​ften i pædiatrien både internt, regionalt og på tværs af hele landet, så de mange små øer bindes bedst muligt sammen på kryds og tværs til gavn for både sammenholdet, sammenhængskra​ften og det enkelte patientforløb.

Eva Mosfeldt Jeppesen fik i 2014 Region Hovedstadens lederpris for sammen med oversygeplejerske Merete Thomsen at have skabt en børnemodtagelse for og etablere et Center for Socialpædiatri, der sikrer et specialiseret tværfagligt forløb til en sårbare patientgruppe. 

Netop den patient- og familiecentrerede tilgang er noget, der ligger Eva Mosfeldt Jeppesen meget på sinde. Hun har på Afdeling for Børn og Unge på Herlev & Gentofte Hospital bl.a. været med til at indføre ’Fundamentals of Care’. ​

Har prøvet kræfter med indflytning i et nyt mor-barn-hospital.

En af de opgaver, der i de kommende år vil tage meget af Eva Mosfeldt Jeppesens tid i stillingen som ledende overlæge for Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet, er at forberede afdelingen til det nye Mary Elizabeths Hospital - Riget for børn, unge og gravide.

Den opgave føler Eva Mosfeldt Jeppesen sig godt rustet til, da hun for nylig har stået i spidsen for forberedelsen til og indflytningen af Afdeling for Børn og unge til det nye Kvinde-barn Center på Nyt Herlev Hospital. 

- De er en stor opgave, som kræver både tid og stor opmærksomhed samt regulær træning i de nye omgivelser, for at det hele kan lykkes, og for at personalet føler sig medinddraget og sikre i processen. Jeg håber og tror på, at de erfaringer, jeg har fra indflytningen til Kvinde-Barn Centret på Herlev Hospital kan bruges ved Indflytningen til Mary Elizabeths Hospital, og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at sikre, at det bliver en god proces for både patienter, pårørende og personalet, der skal flytte og ændre arbejdsgange. Jeg glæder mig til samarbejdet om dette med alle involverede, siger Eva Mosfeldt Jeppesen. 

Centerdirektør i Juliane Marie Centret og direktør for Mary Elizabeths Hospital, Merete Lange glæder sig til også til samarbejdet:

- Jeg glæder mig til samarbejdet med Eva Mosfeldt Jeppesen. Hendes mangeårige ledererfaring og flotte resultater med trivsel i afdelingen, udvikling af pædiatrien og høj faglighed bliver en gevinst for Rigshospitalet og arbejdet frem mod Mary Elizabeths Hospital. 

Eva Mosfeldt Jeppesen starter som ledende overlæge i Afdeling for Børn og Unge i Juliane Marie Centret den 1. juni​ 2022. ​

Eva Mosfeldt Jeppesen er 60 år, gift og har fem børn og tre børnebørn. Familien er bosiddende i Charlottenlund.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor