Pris til nyuddannede bioanalytikere

​To nyuddannede bioanalytikere fra Afdeling for Klinisk Immunologi har vundet 1. Pris i DBio's Bachelorpris 2022.


Lasse Witt Carlsen og Kristine Mathilde Clara Lund Jørgensen har vundet med deres bachelorprojekt med titlen: ”Fraktionsmåling af cellefrit DNA til monitorering af transplanterede organer.”

Projektet beskriver en ny analyse, der kan monitorere patienter, som har fået en organtransplantation.

- I dag foretager man biopsier af de transplanterede organer, for at måle dets tilstand – basalt set for at holde øje med, om det er på vej til at blive frastødt af kroppen. Med den metode vi har beskrevet, kan man nøjes med at tage en blodprøve og måle cellefrit DNA i plasmaet, der indikerer om donororganet er på vej til at blive frastødt. Det er noninvasivt og derfor sikrere og bedre for patienten, forklarer Lasse Witt Carlsen.

-Metoden er vigtig, for den kan vise meget tidligt om et donororgan er på vej til at blive frastødt. Det kan man så afværge ved at skrue op for de immunsupressiver, som patienten får, og i sidste ende redde organet og patienten. Metoden er kendt men ikke brugt i Danmark endnu, så det har været meget spændende at være med et skridt på vejen, siger Kristine Mathilde Clara Lund Jørgensen.

Begge er de to nyslåede bioanalytikere nu ansat på Afdeling for Klinisk Immunologi på Rigshospitalet og glæder sig til nye udfordringer i deres jobs.

Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere og bedømmelsesudvalget, overrakte diplomer og buketter til de to vindere, og havde følgende at sige om dem:

-I har afprøvet og været med til at udvikle en helt ny analyse, og resultaterne kan i sidste ende føre til, at patienter, som har fået et nyt organ, vil kunne undgå smertefulde biopsier med de risici, det kan indebære. Dét er et vigtigt mål at holde sig for øje og stræbe efter, sagde Martina Jürs.

Projektet er gennemført på Afdeling for Klinisk Immunologi på Rigshospitalet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP). Vejlederne er Grethe Risum Krog, klinisk bioanalytikerunderviser, og Leif Kofoed, lektor på KP.

Projektleder er Frederik Banch Clausen, seniorforsker ved Afdeling for Klinisk Immunologi, Rigshospitalet. Han siger om den fremtidige brug af metoden:

-Analysen, håber vi, kan bibringe en noninvasiv monitoreringsmulighed, som også kan forudsige potentiel organskade lang tid før andre metoder. Dette kan blive til stor gavn for alle organtransplanterede patienter.

-Vi er snart færdig med opsætningen af metoden og dernæst skal selve analysen afprøves klinisk. Først som en del af forskningsprojekter, hvor den optimale anvendelse af analysen vurderes i klinikken, siger Frederik Banch Clausen.


Redaktør