Patienter og personale skal se lyset – og mørket

Lyset på flere sengeafsnit og gange i Nordfløjen følger et majdøgn. Det hjælper både patienter og personale til en bedre søvn og mere naturlig døgnrytme.Døgnrytmelys veksler mellem klart blåligt dagslys og ravfarvet aftenlys – det hjælper patienterne til at sove bedre.  

Hospitalet er vågent hele døgnet. Men for mange patienter, især dem, der er indlagt med sygdomme i hjernen, er det en fordel, at lyset på sengestuerne følger døgnets naturlige rytme. Derfor er der nu sat døgnrytmelys op i alle sengeafsnit for hjerne- og nervesygdomme og hjerne- og nervekirurgi i Nordfløjen, og snart også på intensivafsnittet for hjerne- nervesygdomme. 

- En del af vores patienter kan ikke forlade sengeafsnittet. I dagtimerne har de brug for lys, der efterligner solens stråler, og om aftenen og natten har de brug for mørke eller dæmpet lys. Døgnrytmelys understøtter deres søvn, hvilket gør dem mindre urolige og forvirrede, siger Mette Kjær Andersen, afdelingssygeplejerske i Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi.  

Døgnrytmelys følger i tone og intensitet lyset på et døgn i maj, så patienterne, uanset om det er midt i de mørke vintermåneder eller den lyse sommer, får lige mange timers søvn og lys. Når der er behov for at have lyset tændt på en sengestue eller på gangene om natten, vil det i stedet for almindelig sengestuebelysning være tusmørkelys. 

Godt for personalets søvn
Døgnrytmelyset er ikke nyt som led i behandlingen for neurologiske patienter, men udarbejdet af en forskergruppe på Rigshospitalet i samarbejde med lysvirksomheden Chromaviso. Indtil nu har det været brugt på enkelte sengestuer i Glostrup og i centralkomplekset. I Nordfløjen tages lyset nu i brug ikke kun på sengestuerne, men også på gangene og i personalestuerne. 

- Som personale er det også en fordel for os, at lyset om aftenen og natten er dæmpet. Efter en nattevagt er det nemmere at sove, fordi man ikke har været overeksponeret for lys på uhensigtsmæssige tidspunkter, siger Stina Marlo Posborg, klinisk sygeplejespecialist i Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme.

Fingrene fra kontakten 

At lyset regulerer sig selv, er noget personalet på afsnittene skal vænne sig til. 

- Observation af patienten er en vigtig del af vores arbejde som sygeplejersker. Derfor skal vi lære at arbejde på en anden måde om natten, hvor lyset er dæmpet. Og være os meget bevidst, at lyset er del af patientens behandling, så vi ikke bare tænder det, medmindre behandlingssituationen kræver det, siger Stina Marlo Posborg.

Personalet kan styre døgnrytmelyset fra et betjeningspanel, hvis de har behov for mere eller anderledes lys end det, der automatisk er indstillet. 

Redaktør