OMO er blevet hjertet i operationsflowet

​Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning (OMO) er blevet omdrejningspunktet for over 40 patientforløb i Nordfløjen, og flere er på vej.


Afdelingssygeplejerske Marie Kristine Schulz (t.v.) og overlæge Nana Maymann-Holler understøtter sammen med deres kolleger i OMO mere end 40 forskellige patientforløb. 

Tidligere mødte de fleste operationspatienter ind kl. 7, uanset hvornår de skulle opereres, og ventede flere tider på et sengeafsnit før det var deres tur på operationsgangen. Nu tjekker patienter ind i Nordfløjens forhal igennem hele dagen, de ankommer en time før deres operation og bliver kaldt direkte op til operationsmodtagelsen på første sal. Fra OMO bliver de gjort klar, operereret og kørt tilbage til opvågningen. Nogle bliver udskrevet direkte fra OMO, mens andre bliver indlagt på et sengeafsnit efter opvågningen. 

Faglig brobygger  

De store specialer har samlet mange forløb i afsnittet og flere er omlagt til dagkirurgi, for eksempel kan øreopererede patienter, der tidligere blev indlagt efter operationen, nu komme hjem samme aften. Med mere end 40 tværgående forløb er OMO blevet et samarbejdsmidtpunkt, der giver velkoordinerede og trygge patientforløb:

- Vi har fået et samarbejdsnetværk i OMO på tværs af ambulatorier, speciallæger, sengeafsnit, faglige specialister, og vi er blevet en ny medspiller, der har skabt nye arbejdsgange og gode strukturerede patientforløb. Det er vi stolte af, for det har krævet hårdt arbejde, fortæller afdelingssygeplejerske Marie Kristine Schultz og uddyber:

- Vi kan blandt andet færdiggøre patientforløb fra opvågningen, uden at have patienten rundt om stamafdelingens sengeafsnit. Den opererende læge kommer forbi OMO og udskriver patienten direkte herfra.

De tværgående samarbejder og blandingen af specialer og fagligheder giver patienterne et strømlinet forløb med høj kvalitet, stor tryghed og gode overleveringer. For medarbejderne giver det plads til subspecialisering, faglig udvikling og høj fleksibilitet:

- Vi har på et år oparbejdet en kvalitet og en erfaring, hvor vi kan kvalificere, fintune og opstarte nye patientforløb i tæt samarbejde med alle de afdelinger, der har patienter i Nordfløjen, fortæller Nana Maymann-Holler, der er overlæge i OMO.  

Mere rum og flere forløb til børn

I OMO er der også blevet mere plads til børnene. De har blandt andet fået flere dedikerede forløb, et særligt opvågningsområde og et legerum. Et samlet MR-forløb for børn, der skal MR-skannes på Rigshospitalet, er det nyeste initiativ. Forløbet er et samarbejde mellem Afdeling for Børn og Unge, Afdeling for Røntgen og Skanning, neuroanæstesiologerne og OMO. I det nye forløb kan børnene ”nøjes” med at møde op i OMO, hvorfra de bliver kørt til skanning og tilbage igen til børnenes opvågningsområde. 

Her venter aben BOMO og de børnevenlige rammer med ro og mulighed for legeoplevelser:

- BOMO er endnu et initiativ, som er blevet til virkelighed, efter vi er flyttet ind i Nordfløjen, forklarer Nana Maymann-Holler, som fik ideen til den lille abe, der nu passer på de mindste patienter og som blandt andet pryder væggene, når de vågner op igen efter en vellykket skanning eller operation.


Redaktør