Øget fokus på uønsket seksuel opmærksomhed

​Uønsket seksuel opmærksomhed er både svært at tale om og afdække. Rigshospitalet lancerer nye værktøjer til at italesætte og bekæmpe problemet


En ny film om uønsket seksuel opmærksomhed skal hjælpe med at gøre emnet lettere at tale om. Illustration: Motor Agency

Dybt krænkende for den ene, men totalt uskyldigt for den anden. Dét kan være paradokset i sager om uønsket seksuel opmærksomhed, men den eneste vej frem for at skabe et bedre arbejdsmiljø er at tale åbent om tingene, siger Morten W. Andersen, der er chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling på Rigshospitalet.

Uønsket seksuel opmærksomhed dækker bredt. Fra de sjældne, meget grove krænkelser, som hører ind under straffeloven, over til de alvorlige krænkelser, som kan føre til fyring eller advarsler.  Og så til de tilfælde, hvor det handler om, at en kollega har overtrådt en kollegas grænse, fordi vedkommende ganske enkelt ikke var opmærksom på den.  

- I den sidste kategori, som er den der udgør langt de fleste tilfælde, handler det ikke om at finde ud af, hvem der har ret. Det handler om, hvordan vi lærer at forstå, at vi har forskellige grænser, siger Morten W. Andersen.

Hvor stort problemet egentlig er på Rigshospitalet er svært at fastslå.

- Kigger man i Arbejdspladsvurderingen fra 2021, er der én procent af medarbejderne, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed. Ser man på Fagbevægelsens Hovedorganisations undersøgelse er tallet 11 procent. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad årsagen til den store forskel er, men der er ingen grund til at tro, at Rigshospitalet skulle være anderledes end resten af landet, så der er grund til at tro, at der er et mørketal, vi ikke fanger, siger Morten W. Andersen.

Skabe tryghed

Rigshospitalet har derfor sat gang i en proces om, hvordan man skal forholde sig endnu bedre til problemet. Siden marts har der været en anonym telefonlinje, hvor man kan søge råd, hvis man har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, ligesom der nu er en række værktøjer på vej, en film og en guide, der kan bruges til at håndtere og ikke mindst forebygge uønsket seksuel opmærksomhed.

- Det gælder om at skabe en psykologisk tryghed, hvor man har en oplevelse af, at det er ok at sige fra uden at blive set ned på, bagtalt eller latterliggjort. Og den eneste måde at kunne gøre det på er, at skabe rammer, hvor man kan tale åbent om emnet og forholder sig nysgerrigt til de andres perspektiver, siger Morten W. Andersen.

Det har alle på arbejdspladsen et ansvar for.

- Lederen har selvfølgelig en nøglerolle, men medarbejderne må også gå åbent ind i den proces. En leder kan ikke skabe psykologisk tryghed alene, siger Morten W. Andersen.

Seksualitet et stort tabu

Men hvordan kan en situation være helt uskyldig for en, men stærkt grænseoverskridende for en anden? 

- Nogle synes måske, at en lummer vittighed er sjov, mens andre finder den stærkt upassende. Nogle synes måske de giver en kompliment, mens modtageren finder bemærkningen meget intimiderende, siger Morten W. Andersen.

Egentlig handler det om, at vi ganske enkelt ser verden meget forskelligt. Det ved vi godt, men i de konkrete situationer overrasker det os alligevel, siger Morten W. Andersen.

Desuden opfatter de fleste krop og seksualitet som noget meget privat og dermed svært for at forbinde med noget, vi taler om på arbejdspladsen. 

De, der har været ude for uønsket seksuel opmærksomhed, har ofte en oplevelse af skyld og skam. Det gælder også, selvom de fleste vil sige: ”Jamen, det er da ikke din skyld!”

- Skam giver os en oplevelse af at være forkerte, mens skyld giver os følelsen af at have gjort noget forkert. Hvis vi forstår, at vi har gjort noget uhensigtsmæssigt, har vi mulighed for at gøre noget andet. Men hvis vi har oplevelsen af at være forkerte, er det meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at blive en anden, siger Morten W. Andersen.

At stå frem kræver mod

Det er svært, men nødvendigt, at kunne snakke om og være nysgerrig efter at forstå, hvordan den anden oplever tingene på den måde, som de nu gør.

- Hvis en person oplever sig krænket, står det ikke til diskussion. Men at en person oplever at blive seksuelt krænket, gør ikke nødvendigvis den anden til en krænker. Det handler om intentionen, og for afsenderen var der måske bare tale om en velment kompliment. Her drejer det sig netop om at være nysgerrige overfor hinanden, selv om det kan være svært, siger Morten W. Andersen.

Det er også svært at sige fra og gå op mod et fællesskab, hvis man eksempelvis ikke bryder sig om, at tonen er lummer.

- Det kræver virkelig mod at sige fra, fordi man kan frygte at blive opfattet som snerpet eller holdt uden for fællesskabet, siger Morten W. Andersen.

Emnet kompliceres yderligere af, at der også findes det modsatte: Nemlig opmærksomhed, der også omfatter ønsket seksuel opmærksomhed.

- Nogle gange havner en hånd på det rigtige og ikke det forkerte lår. Hver syvende møder deres partnere på arbejdspladsen, så nogle gange ender det godt, siger Morten W. Andersen.

Der vil altid være krænkelser

På nogle arbejdspladser er der indført regler om, at man under ingen omstændigheder må kommentere hinandens udseende eller påklædning, men dialog frem for firkantede regler er vejen frem. Det er en illusion at tro, at man kan få problemerne til at forsvinde via regler, mener Morten W. Andersen.

- Vi er forskellige som mennesker og ved ikke, hvilke grænser de andre har, og derfor vil vi uundgåeligt komme til at overskride hinandens grænser nu og da. Det drejer sig om at skabe en kultur, hvor vi kan tale om det, når vi får overskredet grænserne, siger Morten W. Andersen.

Værktøjer mod uønsket seksuel opmærksomhed

  • Rigshospitalet har en telefonlinje hvor man anonymt kan få rådgivning hvis man har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed. Ring 35 45 51 91 mandag og fredag 12-16 og onsdag 20-21.30. 
  • Både Forbedringsafdelingen med ”Svært at tale om på Riget” og direktør Per Christiansen med ”BeRiget” har lavet podcasts om emnet. Find dem via intranettet eller der, hvor du lytter til podcast.  
  • På intranettet findes der også vejledninger til, hvordan ledere og medarbejdere kan forholde sig til sager om uønsket seksuel opmærksomhed
  • VMU har afsat midler fra Trivselspuljen til en film og en faciliteringsguide, der kan hjælpe afdelingerne med at italesætte emnet. Materialet kommer på intranettet og filmen endvidere på Youtube i slutningen af oktober
Redaktør