Ny lærestolsprofessor i karkirurgi

​Jonas Peter Eiberg er tiltrådt som lærestolsprofessor i karkirurgi ved Københavns Universitet med tilhørende overlægestilling på Afdeling for Karkirurgi på Rigshospitalet.

Professor og overlæge i Afdeling for Karkirurgi på Rigshospitalet Jonas Peter Eiberg har viet en stor del af sin forskning til at forbedre risikovurderingen af patienter med såkaldte aortaaneurismer ved hjælp af tredimensional ultralyd. Et aortaaneurisme er en udposning på legemspulsåren, og hvis et aortaaneurisme brister, er dødeligheden meget høj.

- Hvis vi behandler patienterne i tide, kan vi undgå, at deres aneurismer brister. I dag gøres det på Rigshospitalet oftest ved at indsætte en stent, altså en indvendig foring, som kan forhindre udposningen i at vokse og briste. Men behandlingen af aortaaneurismer er altid forbundet med risici og bivirkninger, og derfor er det vigtigt at udvælge de rette patienter til operation. Behandlingen må jo ikke blive farligere end sygdommen, siger Jonas Peter Eiberg, der er udnævnt til ny lærestolsprofessor i Karkirurgi ved Københavns Universitet.  

Hvordan måler man en udposning?

For at skelne nuanceret mellem de aneurismepatienter, der skal opereres, og dem der er bedst tjent med kontrol, forsker Jonas Peter Eiberg i, hvordan man med avanceret ultralyd kan forbedre kontrollen af mindre aortaaneurismer. Jonas Peter Eiberg benytter sig blandt andet af 3D-ultralydsskanning og har i sin karriere været med til at indføre 3D-ultralyd som standardmetoden til aneurismekontroller på Rigshospitalet. 

- I vores forskningsenhed har vi udviklet metoder til at måle udposningens volumen eller rumfang for at måle mere præcist, om et aneurisme vokser eller ej. Det er vigtigt, for aneurismer, der vokser, skal opereres. Senest har vi startet et spændende projekt, hvor vi med ultralyd undersøger aneurismevæggens egenskaber: Hvor tyk er den? Hvor elastisk er den? Det er nødvendigt at bringe flere parametre i spil, end blot at måle aneurismets diameter for på den bedste måde at kunne forudsige hvem der skal opereres, og hvem der skal kontrolleres.

I lærestolsprofessoratet skal Jonas Peter Eiberg yderligere styrke det karkirurgiske forskningsmiljø, som i forvejen tæller et tæt samarbejde med andre europæiske karkirurgiske centre og hjertelægerne på Rigshospitalet. Her forskes både i kateteroperationer gennem lysken og åben kirurgi. Jonas Peter Eiberg arbejder målrettet på at synliggøre den karkirurgiske forskning, dele forskningsresultater og øge antallet af publikationer i tidsskrifter og præsentationer ved videnskabelige konferencer.

Læger og sygeplejersker skal i simulatoren

Samtidig ligger uddannelse – og forskning i uddannelse – den nye lærestolsprofessor meget på sinde. 

- I afdelingen har jeg fået indført, at kommende karkirurger først må være med til at operere patienter med ballonudvidelser og stents, når de har gennemgået og bestået et uddannelsesprogram i en simulator. Erfaringerne er vældigt gode, og vi har også indført simulationstræning for vores sygeplejersker, som deltager i disse komplicerede procedurer, fortæller Jonas Peter Eiberg. 

Han forsker i, hvordan simulationstræningen kan bruges til at forbedre både patientbehandlingen, uddannelsen af karkirurger, arbejdsmiljøet og samarbejdet i afdelingen. 

Jonas Peter Eiberg er ansvarlig for Rigshospitalets Vascular Research Unit, som han har opbygget over de sidste fem år. Desuden er han formand for Dansk Karkirurgisk Selskab.

Jonas Peter Eiberg er 52 år, bor i Søborg og er gift med en jordemoder. Sammen har de to voksne børn.


Redaktør