Nordfløjen lever op til forventningerne

Fleksibilitet, optimering af patientforløb og mere dagslys. Tre ting, Rigshospitalets nye fløj, Nordfløjen bidrager med. Men der er også udfordringer, viser evaluering et år efter indflytningen.

Fleksibel arealudnyttelse med mulighed for nemt at skrue op for kapaciteten for nogle afdelinger og behandlingstyper og ned for andre efter behov. Det var et af de væsentligste krav, da opgaven med Rigshospitalets samlede Kvalitetsfondsprojekt blev sendt i udbud for 10 år siden.
 
Nu viser en evaluering af projektet, der ud over den nye Nordfløj består af parke-ringshus samt Patienthotel og Administrationsbygning, at det og de fleste andre krav er opfyldt. Det glæder formand for den politiske følgegruppe Leila Lindén (S):

- Det er fantastisk at se, at Nordfløjen nu står som et strålende eksempel på, hvordan vi bygger moderne hospitaler. Da corona-pandemien ramte, kunne vi lynhurtigt omstille til intensiv behandling af patienter med COVID19 i Nordflø-jen. Den fleksibilitet er helt afgørende for, at vi er rustet til fremtidens udfordringer. Samtidig kan vi se, at visionerne om gode patientforløb og bedre arbejdsgange er blevet indfriet, og det er jeg meget tilfreds med, siger Leila Lindén (S).

Budgettet for Nordfløjsbyggeriet blev overskredet, og indflytningen blev af forskellige årsager forsinket med 13 måneder. Men alt i alt er hospitalsdirektør Per Christiansen tilfreds:

- Vi har fået den hospitalsbygning, vi ønskede os, som understøtter de skiftende behov og sikrer sammenhængende patientforløb. Der har været udfordringer i processen, som vi har lært af. Erfaringer, vi og andre kan bruge i fremtidige byggerier, siger han.

Samlet operationsmodtagelse og opvågning giver bedre patientflow

Et af de meget synlige eksempler på, at Nordfløjens arkitektur inviterer til nye ar-bejdsgange og et effektivt patientflow, er det nye Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning (OMO), hvor modtagelse og opvågningsafdeling ligger i tæt forbindelse med operationsstuerne.

Mere end 40 typer patientforløb er blevet ændret og optimeret, for at patienterne skal være så kort tid i en hospitalsseng som muligt. Hvor patienterne før mødte på en sengeafdeling, hvorefter de blev kørt til operation, møder de i dag i Nordfløjens forhal, hvor de tjekker ind og kan vente sammen med familien, og så blive kaldt op på OMO, når de skal gøres klar til operation. Hver dag gælder det 60-80 patienter, og i gennemsnit går der 1 time fra de bliver modtaget i OMO til de bliver opereret.

- Det er en fordel for patienterne, at de bliver modtaget af de sygeplejersker, der også håndterer deres opvågningsforløb og hjemsendelse efterfølgende. Det hjælper også operationspersonalet, der henter patienten i OMO, at man allerede der har den tætte kontakt og kan fornemme, hvad patienten har brug for op til bedøvelsen for at skabe et trygt forløb, fortæller Pernille Olsbro Adamsen, der er ledende oversygeplejerske på Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter.

Både fordele og udfordringer, der skal løses
Da patienter og medarbejdere i efteråret 2020 flyttede ind i Nordfløjen, var forventningerne en bygning, der bidrager til patienttrivsel, godt arbejdsmiljø og klinisk funktionalitet gennem nærhed mellem funktionerne, korte gåafstande, udsyn og dagslys, nem orientering og variation i udtrykket såvel indefra som udefra.

Interviews med medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for afdelingsledelser i Nordfløjen har efter indflytningen vist, at bygningen i høj grad lever op til forventningerne, selv om der er nuancer og forhold, som opleves mindre fordelagtige.

Der har bl.a. vist sig logistiske problemer som for lidt plads i affaldsrummene, for få aflukkede rum til opladning af udstyr, mangel på cykelparkering osv. Andre udfordrin-ger er mere strukturelle, først og fremmest overgangen til storrumskontorer. Det har for en stor del af personalet medført en øget oplevelse af støj, afbrydelser og forstyrrelser i hverdagen.

- Nogle problemer har vi løst, andre skal der stadigvæk arbejdes med – heriblandt kontorindretningen. Der går jo mange år, fra et projekt besluttes, til bygningen tages i brug. Tidligere var holdningen til storrumskontorer en anden, nu har COVID-nedlukningerne måske givet os en del af løsningen, nemlig at hjemmearbejde til en vis grad er muligt – også når man arbejder på et hospital, siger Per Christiansen. Redaktør