Hvad laver en familienavigator?

​Mød Ragnhild Lilleeidet, der hjælper familier som har et barn, der er ramt af kræft i hjernen. 


Ragnhild Lilleeidet er familienavigator på Afdeling for Børn og Unge. Hun er uddannet sygeplejerske med speciale i kræftsygepleje og tiltrådte for et år siden en af de tre nyoprettede, satspuljefinansierede familienavigatorstillinger.  

- Jeg arbejder med børn, der har kræft i hjernen. Når forældre får at vide, at deres barn er alvorligt sygt og måske kan dø, ramler hverdagen for dem. Min rolle er at gå ind og støtte for at reducere belastningen for familien.  

- I den indledende samtale anvender jeg et systematisk redskab til at afdække familiens særlige behov. Jeg identificerer, hvordan jeg kan hjælpe med at løse de udfordringer, sygdommen forårsager i familien. 

- Ud over selvstændige samtaler med forældre og til tider søskende er jeg med til diagnosesamtaler og scanningssvar. Som familienavigator skal jeg vide, hvad der findes af rehabiliterende og lindrende tilbud, vi kan koble på for at sikre patienter og pårørende det bedst mulige forløb.  

- Jeg hjælper familierne med at navigere i et komplekst sygdomsforløb og støtter dem i overgange på og udenfor Rigshospitalet. 

Hvordan ser du din rolle i en større kollegial sammenhæng?

- Som familienavigator er jeg en brik i et kæmpestort spil. I alt, jeg gør, er jeg afhængig af mine sygeplejekolleger og de andre fagpersoner omkring patienten. Jeg er stolt over at være en del af et fagligt kompetent team, hvor alle arbejder effektivt sammen. Den stærke kollegiale ånd er en forudsætning for, at vi kan tilbyde optimale rammer og understøtte familiens behov og egne ressourcer.

- På det nære plan værdsætter jeg samarbejdet med mine to familienavigatorkolleger, Trine Hoff Rosenholm og Pernille Lindberg Sørensen, som arbejder med patienter med henholdsvis leukæmi og solide tumorer og lymfomer. Selvom vi har patientgrupper med forskellige diagnoser og prognoser, kan vi sparre med og supervisere hinanden.  

- Det gør mig glad, at man på andre afdelinger inspireres af familienavigatorerne. På Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme har man således oprettet en lignende funktion. Det bekræfter, at der er behov for familienavigatorer.

Hvad motiverer dig i dit job?

- Det føles meningsfuldt at gå på arbejde, når familier og kolleger melder tilbage til mig, at min indsats gør en forskel. Jeg motiveres ved at mærke, at jeg er med til at sikre sammenhæng og højne patientens og de pårørendes livskvalitet i et komplekst og langvarigt sygdomsforløb.

- På et tidspunkt havde jeg en samtale med en far, der netop havde mistet sit barn. Han sagde til mig, at jeg havde gjort mit arbejde godt. Dét er faktisk den største anerkendelse og arbejdsglæde, jeg kan opnå. 
Redaktør