En type øjendråber efter operation for grå stær er nok

Der er ingen grund til at behandle med to forskellige typer medicin for at undgå inflammation efter en operation for grå stær, viser ny forskning.
Vent...
Øjenpatienter med grå stær har udsigt til lidt færre øjendråber, når de kommer hjem efter operationen. Ny forskning fra Rigshospitalet og Københavns Universitet viser, at øjenpatienterne kan droppe dobbeltbehandling med to forskellige antiinflammatoriske præparater.  I stedet kan de nøjes med dryppe øjnene med et enkelt NSAID-præparat, som kan modvirke den betændelseslignende tilstand, der ses efter en operation for grå stær. 

Mange øjenafdelinger i Danmark har vist vejen og har droppet øjendråber med steroid. På Rigshospitalet ændrede man praksis ved indgangen til 2021, forklarer Line Kessel fra Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet. Hun er sidsteforfatter på den nye undersøgelse, hvis resultater er publiceret i JAMA Ophthalmology. 

”Danmark er allerede i front med evidensbaseret behandling af grå stær, bl.a. fordi vi har en klar national retningslinje for området. Der er dog stadig nogle afdelinger i landet – og mange i udlandet – hvor lægerne udskriver både steroid og NSAID. Der er ingen grund til at overbehandle, og patienterne kan spare både penge og besvær. Forhåbentligt kan disse resultater være med til at gøre opmærksom på den problemstilling,” siger Line Kessel. 

Resultaterne af studiet har betydning for mere end 90 % af de danskere, som bliver behandlet for grå stær. Ifølge Line Kessel er der dog patienter, der kan have behov for at dryppe øjnene mere intensivt. Det gælder for personer med svær diabetisk nethindesygdom eller regnbuehindebetændelse og personer, som tidligere har været igennem en hornhindetransplantation eller en operation for grøn stær.

Målte hævelse på nethinden

I det randomiserede studie inkluderede forskerne 470 patienter, som blev opereret for grå stær, og som i tre uger efter operationen skulle bruge øjendråber for at sikre, at øjet heler fint. Deltagerne i det kliniske forsøg blev inddelt i henholdsvis en gruppe, der modtog to typer antiinflammatorisk medicin (prednisolon og NSAID) og en gruppe, der kun skulle dryppe øjnene med et NSAID-præparat. Hver af de grupper blev samtidig delt ind i en gruppe, som henholdsvis skulle begynde at dryppe øjnene tre dage før operationen, og en gruppe, der først skulle begynde at bruge øjendråber på selve operationsdagen. 

Resultaterne viste ingen signifikante forskelle mellem grupperne, når de målte den hævelse på nethinden, som kan komme på grund af inflammation. Derfor konkluderede forskerne, at patienterne kan nøjes med anvende et enkelt antiinflammatorisk præparat – og at de ikke behøver at dryppe øjnene i dagene op til operationen. 

I en femte arm af studiet undersøgte forskerne en gruppe patienter, som i stedet for de daglige øjendråber fik en depotindsprøjtning med binyrebarkhormon ved øjet for at se, om øjendråber helt kunne undgås. Det viste sig dog, at lidt over halvdelen af denne gruppe patienter havde brug for at supplere med NSAID-øjendråber efter operationen.

Forskerne bag studiet er - foruden Line Kessel – læge, ph.d., Jesper Høiberg Erichsen, overlæge, ph.d., Lars M. Holm og læge, ph.d., Mads Forslund Jacobsen – alle fra Rigshospitalet. Julie L. Forman fra Københavns Universitet var også en del af forskningsgruppen. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor