Bioanalytikerstuderende vinder fornem pris

​Studerende fra Afdeling for Klinisk Immunologi har vundet DBio’s 1. pris for deres bachelorprojekt.

To gange om året uddeles Danske Bioanalytikeres bachelorpris til de projekter, der har gjort sig særligt bemærket.  1. prisen for august 2021 gik således til de to bioanalytikerstuderende Sif Kaas Nielsen og Camilla Xenia Holtermann Jahn.

De to nu tidligere studerende har i deres bachelorprojekt SEROLOGISK OG MUCOSALT ANTISTOFRESPONS EFTER PFIZER/BIONTECH BNT162B2 VACCINATION været med til at udvikle diagnostiske metoder, der undersøger tidligere virusinfektion, samt monitorerer sygdomssværhedsgrad og immunologisk hukommelse, som konsekvens af sygdom. Derudover anvendes metoderne til at bestemme effektiviteten og varigheden af immunresponset som følge af vaccination i et stort projekt, der bl.a. involverer patienter og medarbejdere fra Region Hovedstaden.

Højaktuelt og samfundsrelevant

Formand for Danske bioanalytikere, Martina Jürks siger om projektet:

-Projektet viser, hvad bioanalytikere kan udrette, når de arbejder i de rette rammer. I forskningsgruppen for molekylærmedicin har de fået muligheden for at deltage i et stort projekt, hvor de har været med til at udvikle nye analyser af antistofrespons på Pfizer/Biontech-vaccinen. Den mulighed har de grebet, og har arbejdet med et usædvanligt stort engagement, modenhed og faglig kvalitet, siger Martina Jürks.

Bedømmelsesudvalget begrundede således deres tildeling af prisen med, at det flotte projekt opfyldte de mange kriterier for at modtage prisen på allerbedste vis.

- Emnet er højaktuelt og samfundsrelevant – Covid-19, vaccinationer og immunitet har været øverst på dagsordenen i sidste par år. Undervejs har de to studerende haft adgang til et stor antal prøver, som de har skullet analysere og tolke på. Og de resultater de har fremvist, vil man typisk se i et Ph.d.-projekt, siger Martina Jürks.

Det bedste praktikforløb

Begge de to hovedpersoner er glade for prisen. De har begge et ønske om at gøre forskning til deres karrierevej, og ser prisen som et stort skridt i den rigtige retning.

- Vi har lært rigtig meget. Vi har fået så meget med i rygsækken. Vi er de første bioanalytikerstuderende som har været på forskningsenheden for Molekylær Medicin, og det har bare været det bedste praktikforløb, vi har været i, siger Camilla Jahn, som den 1. oktober starter nyt job som bioanalytiker på Afdeling for Genetik på Rigshospitalet.

- Vi har fået lov at arbejde selvstændigt hele vejen igennem projektet, og det har givet rigtig meget til vores udvikling både fagligt og personligt. Nu glæder vi os til endnu mere udvikling, for projektet har helt klart åbnet nye døre for os, siger Sif Kaas Nielsen, som har fået job i Afdeling for Klinisk Immunologi, hvor hun bl.a. skal oplære nye bioanalytikerstuderende.

De to bioanalytikere, er på baggrund af deres projekt blevet medforfattere på en artikel, der bliver publiceret i det velestimerede tidsskrift Frontiers in Immunology.

Under projektet, der foregik fra august 2020 – juli 2021 har Leif Kofoed Nielsen fra Københavns Professionsskole været intern vejleder. Primær projektvejleder har været Mikkel-Ole Skjødt fra forskningsenheden for Molekylær Medicin på Afdeling for Klinisk Immunologi, Rigshospitalet.


Redaktør