​​​​​

Antistoffer direkte i blodet forebygger svært forløb med COVID-19

For patienter med dårligt immunforsvar kan COVID-19 give et kritisk forløb på hospitalet. De sværeste tilfælde forebygges nu med en antistofbehandling, der sprøjtes direkte i blodet


Jan Gerstoft er overlæge på Afdeling for Infektionssygdomme.


En positiv coronatest er mere kritisk for nogle end andre. Personer, der har et svækket immunforsvar, er i større risiko for at få et svært og alvorligt COVID-19-forløb med indlæggelse og intensiv behandling. 

Derfor kan en række patienter nu få en særlig behandling, hvis de står med en positiv coronatest i hånden. Det fortæller Jan Gerstoft, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge på Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet. 

- Behandlingen, der er veldokumenteret i flere store studier, går ud på, at vi sprøjter antistoffer direkte ind i blodet på patienterne. De patienter, der har et svækket immunforsvar, danner ikke altid antistoffer nok til at kunne bekæmpe COVID-19, som derfor kan udvikle sig til en alvorlig sygdom hos dem. Ved at give kunstige antistoffer hurtigt nedsætter vi risikoen for, at patienterne bliver indlagt eller dør, ganske betydeligt, siger Jan Gerstoft. 

Blodprøve afgør behandlingen

Han understreger, at behandlingen skal startes hurtigt og inden den immunsvækkede person er nået langt ind i sygdomsforløbet. I det tilfælde kan antistofferne gøre mere skade end gavn. 

- Vi tager først en blodprøve, og ud fra den kan vi se, om behandlingen vil gavne. Hvis vi iværksætter behandlingen, bliver patienten indlagt i kortere tid end et døgn, mens de kunstige såkaldt monoklonale antistoffer gives i et drop, fortæller Jan Gerstoft. 

Han pointerer, at det er vigtigt, at både personer med svækket immunforsvar og læger på hospitaler og i privat praksis kender til antistofbehandlingen, så personerne kan henvises til Afdeling for Infektionssygdomme hurtigt og ikke først, når de er meget dårlige. 

Kan stadig være aktuelt efter tredje stik

En række af de mest immunsvækkede danskere tilbydes nu en tredje vaccine mod corona, og det vil sandsynligvis øge deres niveau af antistoffer. Alligevel vil antistofbehandlingen fortsat være et tilbud til særlige patientgrupper, fortæller Jan Gerstoft: 

- Vi ved fra studier, at personer med nedsat immunforsvar udvikler færre antistoffer end andre efter vacciner. Så selvom det er glædeligt, at en tredje vaccine kan øge deres beskyttelse mod corona, vil det fortsat være aktuelt at tilbyde antistofbehandlingen som forebyggende behandling mod et svært forløb med COVID-19.

For yderligere information kontakt: 

Jan Gerstoft
Professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet

Behandlingen med antistoffer i drop tilbydes på nuværende tidspunkt til personer, der har: 

  • fået en organtransplantation
  • hæmatologisk malignitet (kræft i blodet) og B-celle-defekt (primært lymfom, CLL, myelomatose eller behandling med B-celle-depleterende anti-stoffer inden for seks måneder)
  • hæmatologisk malignitet (kræft i blodet) og nylig er behandlet med højdosis kemoterapi
  • fået knoglemarvstransplantation inden for de seneste to år eller immundæmpende behandling for graft-versus-host sygdom
  • risikofaktorer for alvorlig COVID-19 og er behandlet med anti-CD20-antistof inden for de seneste seks måneder 


Redaktør