Ung øjenforsker fra Rigshospitalet modtager fornem hæder

​Afdeling for Øjensygdommes Yousif Subhi modtager Bagger Sørensen Fondens Ung Forskerpris 2021 for sin talentfulde og vigtige forskning inden for øjensygdomme. 

Vent...
Læge og ph.d. Yousif Subhis forskning gør en forskel for patienter med bl.a. grå stær og nethindesygdomme. Ikke om 25 år men lige nu og her. Hans forskning har fokus på, hvordan man bedst forebygger, rådgiver og behandler patienter med nethindesygdomme.

Forskning er centreret om klinisk forskning, med særlig fokus på aldersrelateret makuladegeneration (AMD), som er den hyppigste årsag til blindhed i Danmark. I hans arbejde bliver den evidens, der allerede er skabt gjort brugbar for patientens behandling i dag.

- Min forskning søger at besvare det simple spørgsmål: Hvordan håndterer vi nethindesygdomme bedst? Der foreligger i dag en enorm datamængde og forskningsresultater om nethindesygdomme. Dette er opnået gennem en ihærdig indsats fra forskere verden over og har kostet mange penge, forklarer Yousif Subhi, og fortsætter:

- Al den viden og data der allerede eksisterer, analyserer jeg med såkaldte meta-analyser som giver et samlet resultat for den bedste viden inden for et afgrænset felt. Når man lægger al eksisterende viden sammen og sammenligner resultater og variationer, finder man dét der virker bedst. Den viden kan vi tage med os i klinikken og sikre patienten den mest optimale behandling og give patienten en tydelig forventning til, hvad de får ud af behandlingen, og hvordan deres syn bliver fremover, forklarer Yousif Subhi.

Fra detektivforskning til højere patientsikkerhed

Hvert år bliver over 50.000 patienter opereret for grå stær i Danmark. En operation som bliver brugt til at forbedre synet for de patienter, der lider af sygdommen. Mange af dem er allerede diagnosticeret med aldersrelateret AMD, hvor de har fået indsprøjtninger i øjet for at forhindre nethindesygdommen i at udvikle sig.
I sin forskning fandt Yousif Subhi et sammenfald mellem indsprøjtning for AMD og øget risiko for komplikationer ved operation af grå stær:

- Jeg kunne se, at patientens risiko for at få komplikationer i forbindelse med deres grå stæroperation var større, hvis de i forvejen har modtaget behandling med indsprøjtninger for AMD, fortæller Yousif Subhi.

Et forskningsresultat som hurtigt blevet implementeret i afdelingens praksis, og nu er spørgsmål om AMD-indsprøjtninger en fast del af forundersøgelsen af patienten forud en grå stæroperation:

- Nu kan vi tage endnu bedre vare på vores patienter. Når vi ved, at de har en øget risiko for komplikationer i forbindelse med operation, kan vi booke de kirurger, der er vant til at varetage komplikationer, og vi kan briefe kirurgen forinden om, at risikoen er der. Det øger både patientsikkerheden og sikre det bedste resultat for patienten, forklarer Yousif Subhi.

En imponerende indsats i en ung alder

Yousif Subhi er årets modtager af Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris, som er en personlig hædersgave på 100.000 kr. I begrundelsen for den fornemme pris, står bl.a.:

”Yousif Subhi forsker i aldersrelaterede nethinde sygdomme, blandt andet ved at samle og vurdere den omfattende evidens for optimering af behandling disse invaliderende øjensygdomme. Han har trods ung forskeralder ydet en imponerende indsats, der gør ham særdeles kvalificeret til at modtage Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris.” 

”Med udgangspunkt i litteratur- og meta-analyser undersøger han evidensen for vores kliniske praksis. Dette arbejde har resulteret i mange videnskabelige udgivelser og definerer bedste praksis for forebyggelse, diagnostik og behandling af øjensygdomme.”

Yousif Subhi er 32 år. Blev læge fra Københavns Universitet i 2015 og opnåede ph.d.-graden fra det samme universitet i 2018.  Han er i dag i gang med sin hoveduddannelse i oftalmologi (øjensygdomme), og har indtil videre publiceret 87 videnskabelige udgivelser. Heraf 29 som første-forfatter og 13 som sidste-forfatter. Han er i en alder af 32 år allerede citeret 1374 gange.

Om Bagger-Sørensen Fondens Ung Forskerpris

Prisen uddeles årligt til en forsker under 40 år, der arbejder i Danmark med forskning i sygdomme under Fondens bevågenhed.  Ung Forsker Prisen uddeles for talentfuld forskning, objektiviseret ved forskningssagkyndig vurdering inklusiv bibliometrisk analyse, holdt op mod prismodtagerens alder, og/eller ekstraordinær passion og ihærdighed i arbejdet inden for fagområdet.
Prisen blev uddelt 17. august.
 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor