Nyt professorat skal sikre bedre og tidligere diagnoser for kræftpatienter

Efter flere år i England ved Kings College London, er professor dr. med. Malene Fischer vendt 'hjem' til Rigshospitalet for at effektivisere diagnostikken for kræftpatienter.


Det var som ung medicinstuderende, at det gik op for Malene Fischer, at man ofte først opdagede spredning til øvrige organer under selve operationen på en kræftpatient. Det var i de år, Malene Fischer besluttede sig for, at hun ville bruge sin lægegerning på at gøre diagnostikken bedre, så man uden at foretage unødige operationer kan se præcist, hvor kræften har spredt sig til, i hvilke organer, og i hvor stort et omfang. Fra den 1. september har Malene Fischer taget hul på endnu et vigtigt skridt i den mission. Her er hun startet i et klinisk professorat på Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Rigshospitalet.

Siden studietiden har Malene Fischer arbejdet med anvendelse af PET-CT og bidraget til, at det nu anvendes i vid udstrækning til diagnostik, stadieinddeling og evaluering af patienter med forskellige kræftformer.

En mere præcis diagnostik

Under sit professorat skal Malene Fischer udvikle anvendelsen af metoden med PET-CT yderligere. Hun vil søge svar på, hvordan man bedst anvender PET-CT og PET-MR i diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med kræft.

-Brugen af PET-CT giver en mere præcis diagnostik end ved en ren CT-skanning. Ved PET-CT og PET-MR kan man meget tydeligere, og med større akkuratesse se, om kræften har spredt sig til andre organer. Teknikken er meget følsom, og der skal i virkeligheden ikke ret mange cancerceller til, før vi kan identificere kræft via PET-CT. Ved anvendelse af forskellige sporstoffer kan metoden også gøres mere eller mindre specifik afhængig af formålet, siger Malene Fischer. 

Quadraen: En særlig maskine

Til at hjælpe sig i forskningen har Malene Fischer specialudstyr til sin rådighed. Det sidste nye skud på stammen hedder Quadra, som er en af de mest avancerede PET- skannere i verden, nyligt indkøbt til Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

- Her på Rigshospitalet har vi adgang til den allernyeste PET- teknologi, og jeg glæder mig til at få lov at bruge den til gavn for patienterne. Quadraen er en særlig maskine, som kan skanne med ekstrem høj sensitivitet og kvalitet i billederne.

Dette kan udnyttes, til at skanne patienterne meget hurtigere, end vi er vant til med PET – formentlig helt ned til 1-2 minutter for en skanning fra isse til lår. Det betyder, at patienterne ikke skal ligge stille så længe. Vi kan også vælge at give langt mindre dosis af det radioaktive stof, vi sprøjter ind i patienten forud for en PET-CT. Det betyder, at patienten bliver udsat for signifikant mindre stråling. Ydermere kan vi skanne patientgrupper, vi tidligere har været tilbageholdende med at skanne på grund af bekymring for stråledosis, fortæller Malene Fischer.

PET og Cirkulerende Tumor-DNA afslører meget tidligt kræftstadie

Et andet studie, Malene Fischer skal lede i sit professorat, er et igangværende landsdækkende randomiseret projekt, der skal undersøge hvordan man hurtigere kan opdage om kræften kommer igen hos lungekræftpatienter der én gang er erklæret for kræftfrie. Patienterne bliver randomiseret til CT eller PET/CT, men får også taget blodprøver i samarbejde med Afdeling for Genomisk Medicin. Projektet vil kunne belyse, om man i fremtiden i stedet for at skulle skanne jævnligt for tilbagevendende kræft, kan nøjes med en blodprøve fra patienten og analyserer den, for at se, om der er DNA fragmenter fra cancerceller i blodet. 

Billeddiagnostik som værktøj til personlig medicin

Ifølge Malene Fischer er billeddiagnostikken et vigtigt værktøj for fremtidens personlige medicin, der skal hjælpe med at specificere, hvilken behandling der kræves, og som er bedst for patienten.

-Der findes heldigvis rigtig mange slags behandlinger for kræft i dag – men hvilken der er den bedste, kan den specifikke billeddiagnostik hjælpe med at bestemme, meget nøjagtigt. Billederne indeholder ekstremt meget information – ikke kun om tumor og dennes spredning, men også om normalvævets reaktion på behandling samt risiko for bivirkninger. Vi bruger slet ikke det hele i dag, fordi der mangler systematisk viden om og kapacitet til at hente disse mere kvantitative informationer ud af skanningerne. En række af mine projekter ser på anvendelsen af deep learning til netop dette. I fremtiden kan vi måske med en PET/CT scanning ikke blot beskrive tumor og spredningsmønster, men også bidrage med mere præcis prognostisk information og risiko-estimater for bivirkninger ved specifikke behandlinger. Det bliver spændende at finde ud af de næste år, siger Malene Fischer.

Barbara Malene Fischer er født i 1973 og bor i Roskilde med sin mand. Hun har tre børn på henholdsvis 24, 21 og 17 år.Redaktør