Ny bevilling til forskning i hormonet glukagon

​Danmarks Frie Forskningsfond har tildelt en Sapere Aude forskerlederbevilling til reservelæge og lektor Nicolai J. Wewer Albrechtsen.


En flot bevilling på 5 mio.kr. skal understøtte et igangværende forskningsstudie af hormonet glukagons rolle i metaboliske sygdomme. 


-Jeg er meget glad for denne nye bevilling. Vi skal til at undersøge glukagons betydning for kroppens stofskifte af fedt og proteiner, da disse er hæmmet ved fedtleversygdom. Med bevillingen kan vi etablere nogle celle- og dyreeksperimentelle studier samt undersøge, om eventuelle fund kan overføres direkte til patienter med metabolisk sygdom. Til sidst skal vi undersøge, om man kan udnytte denne viden til at forbedre glukagons signalveje hos personer med fedtleversygdom, siger Nicolai J. Wewer Albrechtsen, Afdeling for Klinisk Biokemi.

Om Sapere Aude-bevillingen

Sapere Aude betyder ”Vov at vide”.

Sapere Aude-bevillingen giver excellente, yngre forskere, det vil sige forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Virkemidlet skal desuden fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og styrke karrierer.

Redaktør